Atbalsts personām ar īpašām vajadzībām

Atbalsts personām ar īpašām vajadzībām

veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai Klīnikā

 

SIA "RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnika", Kristapa ielā 30, Rīgā ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši Ministru kabineta 20.01.2009. noteikumiem Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām".

 

Ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana ārstniecības iestādē.

Ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja stāva ietvaros.

Ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja uz attiecīgo stāvu.

Personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem ir nodrošināta iespēja saņemt skaņas vai vizuālo informāciju.

Ir pieejama tualetes telpa.

 

Palīdzību var pieteikt iepriekš, sazinoties ar Klīnikas administrāciju pa tālr. 676 25 655 (darba dienās plkst. 08:00 - 21:00) vai e-pastā info@psihosomatika.lv.

 

Ierodoties Klīnikas teritorijā, personāla palīdzību par saņemt, nospiežot speciāli marķētu zvana pogu pie pacēlāja vai ieejas durvīm. Kā arī ar lūgumu palīdzēt var vērsties pie jebkura Klīnikas darbinieka.