Attiecības

 

Attiecības ar vīra vai sievas vecākiem

Vecāki bieži jūtas vientuļi, pamesti, nevajadzīgi, un, ja iepriekš viņu dzīve pagājusi galvenokārt tikai rūpēs par bērnu, viņi gluži neapzināti var sākt pārkāpt jaunā pāra robežas - bieži ciemoties, zvanīt, žēloties par savu dzīvi, arī saslimt vai pastiprināti rūpēties par jaunajiem. Tas var novest pie disbalansa pāra attiecībās, kāds var kļūt neapmierināts, var kaut ko meklēt ārpus ģimenes, jo paša ģimenē toni nosaka kāds cits.

Lasīt vairāk 

 

Attiecības ar sevi, savu laiku un dzīves mērķiem

Dzīves izšķirošākajos brīžos cilvēks ir vientuļš - viens ienāk šajā pasaulē un viens arī no tās aiziet. Arī daudzo izšķirošo lēmumu (piemēram, eksāmeni, profesijas izvēle, lēmums par ģimenes dibināšanu u.c.) pieņemšanas brīžos cilvēks ir vientuļš. Tad ir svarīgi apzināties, kāda ir mana dzīve, kāds esmu es pats un vai esmu gatavs dažkārt doties ceļā viens, ir svarīgi saprast, kā nejusties vientuļam. Vientulības sajūta dzīvo dziļi katrā cilvēkā. Dzīvē vissvarīgākais uzdevums ir saprast sevi, apzināties savas dzīves mērķus, pilnveidot sevi ik mirkli, lai brīžos, kad pilnīgā vientulībā sastopamies ar sevi, nenobītos no tā cilvēka, kas esam.  

Lasīt vairāk

 

Attiecības ar veciem cilvēkiem

Līdz ar gadiem pieaug ne tikai dzīves pieredze, bet arī dzīves rutīna, slimības un ar organisma novecošanos saistītās fizioloģiskās izmaiņas. Dzīves temps kļūst lēnāks, pavājinās darba un jaunā apgūšanas spējas. Var ilgi un salīdzinoši labi veikt darbu ierastā stereotipā, un šo darbu ir ļoti grūti mainīt. Vecāki cilvēki ar grūtībām spēj pielāgoties ierastās vides un darbību maiņai, un situācija kļūst sarežģīta, ja jāpiemērojas jauniem apstākļiem. No jaunāko puses to uztver kā atpalicību un stagnāciju. Pašiem vecākās paaudzes cilvēkiem tā nešķiet, jo pārmaiņas pārsvarā notiek pamazām, pašiem nemanot. Viņi domā, ka jaunie drīzāk ir pārlieku ekstrēmi. Konfliktos nozīme ir vecākās paaudzes savas pieredzes un zināšanu nekritiskai pārvērtēšanai. Nereti tiek pārvērtētas arī savas fiziskās spējas, kas noved pie traumām vai esošo slimību saasinājumiem. 

Lasīt vairāk 

 

Darbs un cilvēku attiecības tajā

Darbs ir noteiktu uzdevumu veikšana. Tā ir mērķtiecīga darbība, kurā cilvēks realizē savu potenciālu, pašapliecinās, attīsta savas spējas, raksturu un gribu. Tas ir attiecību veids, kurā dominē formālās attiecības - noteikts lomu sadalījums, skaidri pienākumi -, un tajās ir maz emociju. Turpretī personīgas attiecības ir tieši pretējas - emocionālas, pienākumu sadalījums mainās atkarībā no situācijas, noskaņojuma. Lai gan darbs ir formālas attiecības, pašā darba vietā ļoti bieži veidojas arī personīgas attiecības, jo darbā mēs pavadām lielāko dienas daļu. Personīgās attiecības, mikroklimats var kļūt par noteicošu faktoru darba vietas izvēlē, jo negatīvas attiecības kolektīvā var radīt stresu, nepatiku pret darbu, tās mazina motivāciju un produktivitāti. 

Lasīt vairāk

 

Kā izveidot emocionālu saikni ar bērnu?

Mazais, bezpalīdzīgais bērniņš viennozīmīgi ir atkarīgs no saviem vecākiem. Bērnam ir dabīga, instinktīva tieksme pieķerties saviem vecākiem, meklēt tuvību ar kādu, kas var aizsargāt. Tas, kāda izveidosies šī pieķeršanās, ir atkarīgs tieši no vecākiem - cik adekvāti viņi spēj uztvert bērna impulsus un atbildēt uz tiem, kā jaunie vecāki spēj apmierināt bērna vajadzības. Ja vecāki ir pietiekami jūtīgi un atbild uz bērna signāliem par viņa vajadzībām, kā arī ir spējuši būt atsaucīgi un parūpēties par bērnu, kad tas ir bijis vajadzīgs, un rūpējušies tik ilgi, cik bērnam tas bijis vajadzīgs, izveidojas emocionāla, droša pieķeršanās. Bērniņš jūtas droši, elastīgi un spēj pielāgoties apkārtējā vidē.

Lasīt vairāk

 

Partnerattiecības

Partnerattiecībās starp vīrieti un sievieti viens no pamatiem ir piesaiste. Piesaistes jēdziens, kas apzīmē drošu piesaisti vai nedrošu piesaisti, kas ir saistīts ar sajūtu jūkli, mīlu un atkarību, bailēm no atgrūšanas, aizkaitināmību, piesardzību, kā arī vēlmi pēc cieša kontakta un vēlmi sodīt par vismazāko atraidījuma pazīmi. 

Lasīt vairāk

 

Pāra attiecības, ienākot mazam bērnam 

Bērna piedzimšana ir brīnums, īpaši, ja tas ir gaidīts, divu mīlošu cilvēku izlolots bērns. Bet tas ir arī milzīgs pārbaudījums pāra attiecībās. Kad diādiskās attiecībās ienāk trešais, tādu attiecību, kādas bijušas iepriekš, nekad vairs nebūs. Daļā gadījumu tās kļūs stiprākas, nobriedušākas, nekā pirms bērna piedzimšanas. Bet diemžēl statistika rāda, ka liela daļa pāru pirmā gada laikā pēc bērna dzimšanas šķiras. 

Lasīt vairāk

 


Seksuālā funkcionēšana pāros 

Veselīgas seksuālās attiecības pāros ir nozīmīgs priekšnoteikums fiziskai un psihiskai veselībai, dzīves labsajūtai, labam pašnovērtējumam un pat labam izskatam. Tomēr ir sastopama vesela rinda problēmu, kas traucē pāra labsajūtai vai pat nolemj vientulībai. 

Lasīt vairāk