Audiologopēda terapijas plānošana

Lai audiologopēds varētu izstrādāt katram pacientam individuālu terapijas plānu, nepieciešams veikt pilnvērtīgu diagnostiku.

Katra pacienta stāvoklis tiek izvērtēts pēc vairākiem kritērijiem:

  • Tiek novērtētas komunikācijas spējas, veikta runas / valodas padziļināta izpēte, izmantojot aptaujas, intervijas, adaptētus valodas testus un dažādas pārbaudes tehnikas;
  • Runas / valodas funkciju traucējumu gadījumos – tiek veikta padziļināta runas / valodas izpēte;
  • Runas tempa un ritma traucējumu, stostīšanās gadījumos – tiek novērtēts runas raitums, stostīšanās izpausmes, izmantojot gan audioierakstus, gan videoierakstus;
  • Mācīšanās traucējumu gadījumos – tiks pārbaudīta ekspresīvā valoda (ārējā runa) un impresīvā valoda (iekšējā runa, uztvere un sapratne), fonoloģiskās spējas (spēja uztvert un saprast vārdus, ko dzird), kā arī lasīšanas un rakstīšanas iemaņas, izmantojot noteiktas metodikas un pārbaudes materiālus.  

Balstoties uz izpētes datiem un ārstu (audiologa, neirologa, u.c. speciālistu slēdzieniem), kā arī psiholoģiskās izpētes rezultātiem, katram pacientam tiek izveidots individuāls terapijas plāns.

Logoterapijas ilgums ir  individuāls katram pacientam.