Būtiski zināt

Sākotnēji notiek 1-4 izvērtēšanas vizītes, kuru laikā tiek identificēta patiesā problēma, tiek izvirzīti terapijas mērķi un pārrunāts ārstēšanās plāns. Atsevišķos gadījumos izvērtēšanas vizītes veic divi dažādi ārsti, lai nodrošinātu precīzu diagnostiku. 

 

Pēc izvērtēšanas vizītēm pacientam tiek piedāvāts terapijas plāns, kas var svārstīties no 8 terapijas sesijām līdz pat 40 vai vairāk atkarībā no problēmas dziļuma, izvēlētās terapijas metodes un pacienta sadarbības. Kad ārsts-psihoterapeits un pacients ir vienojušies par terapeitisko procesu, jāņem vērā sekojoši principi:

 

Pacients maksā par pilnu vizīti neatkarīgi no tā, vai tiek izmantotas visas 45 minūtes vai arī vizīte ir īsāka pacienta kavēšanās dēļ, vai arī tā tiek izlaista. Arī no rīta atsaukta vizīte ir jāapmaksā, jo ārsts ir ieplānojis savu laiku, atsakot citiem, lai nodrošinātu terapeitisko procesu konkrētajam pacientam. Šie noteikumi vispirms ir pacienta interesēs, lai palīdzētu regulāri apmeklēt vizītes un nepārtraukt terapeitisko procesu.

 

Vienas vizītes maksa ir atkarīga no konkrētā ārsta klīniskās pieredzes, zinātniskajiem grādiem un akadēmiskās pieredzes, apmācot kolēģus un topošos speciālistus Rīgas Stradiņa universitātē.