Vācijas Psihosomatiskās medicīnas un medicīniskās psihoterapijas biedrība (DGPM)

Berlīnes Brandenburgas DGPM ir Vācijas Psihosomatiskās medicīnas un medicīniskās psihoterapijas biedrības (Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie, DGPM) neatkarīga reģionāla organizācija, kas pārstāv specialitāti zinātnes, izglītības un profesionālās sagatavošanas jomā. Tā ir dibināta 1992. gadā Frankfurtē pie Mainas.

www.dgpm-berlin-brandenburg.de