Klīnikas iekšējās darba kārtības noteikumi

Klīnikas iekšējās darba kārtības noteikumi