Kā emocionālās problēmas ietekmē darba kvalitāti?

 

2013.gada 15. – 19.aprīlī notiks Emocionālās veselības nedēļa, kas šajā pavasarī ir veltīta tēmai: „Psihoemocionālā veselība darbā”. Pasaules Veselības Organizācija ir atzinusi, ka jau 2030.gadā stress un depresija būs viens no vadošiem darba nespēju izraisošiem iemesliem. Kāda ir situācija Latvijā? Kāds ir emocionālais stāvoklis darbā? Cik darba devējam ir svarīgs darbinieku emocionālais stāvoklis? Kā būtu jārīkojas darba devējam, ja darbinieku skārušas emocionālas problēmas?

 

Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem, Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatikas klīnika Emocionālās veselības nedēļas ietvaros organizē apaļā galda diskusiju, kur klātesošie eksperti aicināti, lai sniegtu savu vērtējumu par emocionālo problēmu ietekmi uz darbinieku veselību, darba kvalitāti un produktivitāti, kā arī par iespējamiem risinājumiem un  profilaksi.

 

Aicinām Jūs klātienē piedalīties apaļā galda diskusijā

„Psihoemocionālā veselība darbā. Problēmas un risinājumi.”

Aicinātie diskusijas dalībnieki:

 • Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore;
 • Eva Selga, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas prezidente;
 • Agita Kalviņa, RISEBA Personāla vadības programmas zinātniskā konsultante;
 • Jānis Lucaus, BTA valdes priekšsēdētājs;
 • Armands Ploriņš, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktors;
 • Dzintars Mozgis, Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks;
 • Gunta Ancāne, asoc. profesore, RSU Psihosomatikas katedras un klīnikas vadītāja;
 • Agita Lazdiņa, RSU Psihosomatikas klīnikas izpilddirektore;
 • Žurnālisti.

 

Apaļā galda diskusija notiks š.g. 15. aprīlī laikā no 12`00 – 13`30,

RSU Psihosomatikas klīnikas telpās Kapseļu ielā 23, Rīgā.

Lūdzam apstiprināt Jūsu dalību pasākumā:

T. 29433750 vai edite@divigani.lv

 

Nemitīgais stress, pārslodze un „grūtas” attiecības apgrūtina darbinieka spēju koncentrēties darba uzdevumiem, būt produktīviem, kā arī rada dažādus psihosomatiskus  veselības traucējumus. Stress un psihoemocionālās labsajūtas trūkums vistiešākā mērā ietekmē arī cilvēka fizisko veselību – nereti ir galvas vai muguras sāpes, pazemināta imunitāte, bieža saaukstēšanās, atviļņa slimība vai peptiska čūla, sirds problēmas, asinsspiediena paaugstināšanās u.c.

Cilvēkiem pārliecīgs stress darbā rodas, kad tie jūt neatbilstību starp prasībām pret sevi un iespējām šīs prasības izpildīt.  Parasti faktori, kas rada stresu darbā, ir nespēja kontrolēt savu darbu, neīstenojamas prasības pret darbiniekiem un atbalsta trūkums no kolēģiem un vadības.

Psihoemocionālās labsajūtas trūkums var mainīt to, kā persona jūtas, domā un rīkojas. Pazīmes, kas par to liecina: kavējumi, bieža personāla mainība, slikta laika plānošana, disciplīnas problēmas, samazināta produktivitāte, negadījumi u.c. Individuālā līmenī emocionālās problēmas var izpausties kā aizkaitināmība, nemiers, miega traucējumi, depresija, grūtsirdība, atsvešināšanās, spēku izsīkums, attiecību problēmas ģimenē, biežas veselības problēmas, grūtības koncentrēties, atcerēties, apgūt jauno, pieņemt lēmumus, pat destruktīva rīcība, t.sk. iespējama atkarību izraisošo vielu pastiprināta lietošana.

 

Informācija par citām Emocionālās veselības nedēļas aktivitātēm

Atbalsta tālrunis

Visas nedēļas garumā darbosies atbalsta tālrunis – 20203203. RSU Psihosomatikas klīnikas speciālisti aicina zvanīt cilvēkus, kuriem nepieciešams padoms emocionālu problēmu risināšanā darbavietā, cilvēkus, kam grūtības darbā (paaugstināts stress, slodze, attiecības) vai arī problēmas ģimenē ietekmē spēju koncentrēties darba uzdevumiem.

Atbalsta tālrunis darbosies no 15. – 19. aprīlim katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 20:00.

 

Konference personāla vadības speciālistiem

2013.gada 18.aprīlī RSU Psihosmatikas klīnika sadarbībā ar apdrošināšanas kompāniju BTA organizē konferenci personāla vadības speciālistiem un uzņēmumu vadītājiem „Psihoemocionālā veselība darbā. Problēmas un risinājumi.”

Konference notiks laikā no 15`00 – 17`30 RSU Psihosomatikas Klīnikas prof. Zīles auditorijā. Konference, kuras ietvaros būs piecu lektoru priekšlasījumi, dalībniekiem ir bez maksas. Priekšlasījumu tēmas:

 • Agita Lazdiņa RSU Psihosomatikas klīnikas izpilddirektore "Psihoemocionālā veselība darba vietā"
 • Elita Ziediņa, BTA veselības apdrošināšanas produkta vadītāja „Apdrošināšana darbinieku psihoemocionālās veselības  atbalstam.”
 • Gunta Ancāne, asoc. profesore, RSU Psihosomatikas katedras un klīnikas vadītāja "Indivīda psihoemocionālās veselības aprūpe  - darba vietas interešu aspektā."
 • Armands Ploriņš, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktors „Pilotprojekta "Psihoemocionālā atbalsta sistēmas izveide NMPD" rezultāti”
 • Dzintars Mozgis, asoc.prof., Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks "Psihoemocionālā veselība - fiziskās veselības profilakse"

 

Plašāka informācija par konferenci: www.psihosomatika.lv. Iespējas pieteikties zvanot pa tālruni: 67625655, vai rakstot uz: info@psihosomatika.lv.