Emocionālās veselības nedēļa – pasākumi sabiedrībai

 

Pasaules Veselības organizācija 2012. gadu veltījusi depresijas problēmas aktualizēšanai, jo arvien vairāku cilvēku visā pasaulē saskaras ar depresiju, nomāktu garastāvokli. Tāpat tuvojas Pasaules Psihiskās veselības diena, ko visā pasaulē atzīmēs 10. oktobrī. Apzinoties nemitīgo stresa ietekmi un emocionālo traucējumu esamību, kā arī uzsverot nepieciešamību pastiprināti ar sabiedrību runāt par emocionālās veselības nozīmi, saglabāšanu un uzlabošanu, Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatikas klīnika no 8. līdz 13. oktobrim aicina uz Emocionālās veselības nedēļu.

 

Emocionālās veselības nedēļas mērķis irplašai sabiedrībai skaidrot, kas nepieciešams psihiskās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, ko nozīmē emocionālā veselība un kā tā ietekmē fizisko veselību.Emocionālās veselības nedēļas laikā RSU Psihosomatikas klīnikas psihoterapeiti vadīs dažādas lekcijas un diskusijas, kas paredzētas ikvienam interesentam un ir bez maksas.

 

Klīnikas pirmās Emocionālās veselības nedēļas centrā būs sociālie, izglītības un medicīnas darbinieki, jo darba specifikas dēļ šiem speciālistiem ir palielināts risks nonākt līdz izdegšanas sindromam. Emocionālās veselības nedēļa noslēgsies 13. oktobrī jeb Ģimenes dienā „Mums kopā ir labi!”, kurā RSU Psihosomatikas klīnika pie sevis ciemos gan uz rotaļām, gan uz diskusijām gaida vecākus un bērnus.

 

Emocionālās veselības nedēļas aktivitātes:

  • 8. oktobris, 11:00-12:00 – Preses konference „Emocionālās veselības ietekme uz fizisko veselību” (http://psihosomatika.lv/page/emocionalas-veselibas-ietekme-uz-fizisko-veselibu)
  • 9. oktobris, 15:00-18:00 – Sociālo darbinieku diena (http://psihosomatika.lv/page/socialo-darbinieku-diena)
  • 10. oktobris, 15:00-18:00 – Izglītības darbinieku diena (http://psihosomatika.lv/page/izglitibas-darbinieku-diena)
  • 11. oktobris, 15:00-18:00 – Medicīnas darbinieku diena (http://psihosomatika.lv/page/medicinas-darbinieku-diena)
  • 13. oktobris, 12:00-16:00 – Ģimenes diena „Mums kopā ir labi!”, uz kuru vecāki aicināti ierasties kopā ar bērniem (http://psihosomatika.lv/page/gimenu-diena)

 

Psihiskā veselība ir ļoti nozīmīga ikviena cilvēka vispārējās veselības sastāvdaļa. Cilvēks ir viens veselums – tālab gan fiziskā, gan emocionālā veselība ir savstarpēji saistītas un vienlīdz svarīgas. Psihiskās un arī fiziskās veselības saglabāšanā milzīga nozīme ir cilvēka spējai tikt galā ar grūtībām un veidot emocionāli veselīgu gaisotni savā ģimenē, darbā un apkārtējā vidē.

 

Laba emocionālā veselība liecina par to, ka cilvēks pilnvērtīgi jūt, domā un uzvedas. Tā ir spēja adekvāti reaģēt uz panākumiem un arī zaudējumiem, pēc iespējas mazāk pakļaujoties stresa ietekmei. Arī domas par sevi, savu nākotni un plānotajiem mērķiem norāda uz emocionālās veselības stāvokli.

 

Psihiskās veselības traucējumi tiek konstatēti brīdī, kad personai rodas grūtības būt savas dzīves noteicējai – parādās depresija, dažādas saslimšanas, tai skaitā ķermeniskas, vaidažādas atkarības, uzvedības traucējumi. Šie traucējumi ietekmē gan cilvēku, gan viņa tuviniekus un sabiedrību kopumā. Stabila psihiskā veselība ir drošas un uz pilnveidošanos orientētas sabiedrības pamats.

 

Diemžēl aptuveni katram ceturtajam pasaules iedzīvotājam ir bijuši emocionālās veselības traucējumi, bet ļoti bieži tie netiek diagnosticēti, tāpēc neseko nepieciešamā palīdzība. Tomēr profesionāla palīdzība ir vajadzīga – arī emocionālo traucējumu gadījumā, kad it kā pirmajā brīdī uzreiz nav redzams, ka nepieciešama ārstēšana. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc emocionāli traucējumi nereti netiek pamanīti, proti, ir grūtības ieraudzīt, diagnosticēt problēmu. Ja kādam ir lauzta kāja, ir saprotams, ka šim cilvēkam nepieciešama palīdzība, bet ko darīt, kā palīdzēt, ja otrs visu laiku jūtas nomākts vai īgns, vai kā citādi „sanīcis”?

 

Emocionālās veselības nedēļa tiek īstenota ar Veselības ministrijas un Rīgas domes Veselības pārvaldes atbalstu.

 

Plašāka informācija par Emocionālās veselības nedēļas lekcijām – www.psihosomatika.lv. Iepriekšēja pieteikšanās – 67625655 vai info@psihosomatika.lv.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Divi gani – sabiedriskās attiecības

info@divigani.lv

www.divigani.lv