Iemācies saprast pusaudzi

 

Spurains pusaudzis nav jāmaina. Viņš nav jāiekaļ savās važās, savos noteikumos un vecākiem it kā tik pašsaprotamajās robežās. Vecākiem savs bērns ir jāizprot – tikai tad pusaudža gadi, kas vissmagākie ir tieši augošajam bērnam, būs veiksmīgs sevis izprašanas, attīstības un pārejas posms no bērna uz pieaugušā gaitām.

 

Kā saprast pusaudža emocijas? Kā ar viņu runāt? Kā sadzīvot ar bērna uzvedības problēmām? Kā vecākiem rīkoties, redzot, ka bērnu vilina riskanta uzvedība? Kā pārstāt sev teikt, ka bērns vēl ir maziņš? Pusaudža gadi nav viegli ne bērnam, ne viņa vecākiem. Šajā laikā jāpierod pie bērna svārstīgā garastāvokļa un dažādām iepriekš nepieredzētām jūtām, kas turklāt var pārvērsties arī ķermeniskā slimībā, ja jūtas paliek neapzinātas un tiek ignorētas.  

 

Lai izprastu bērnu, kas kļūst pieaudzis un nezinot nenodarītu viņam un sev pāri, RSU Psihosomatikas klīnika, kur strādā Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēki, aicina vecākus, kā arī skolotājus uz Attiecību skolas lekciju ciklu par pusaudžiem. Plašāka informācija http://psihosomatika.lv/page/lekciju-cikli/par-pusaudzi.

 

Lekciju cikls par pusaudžiem sāksies 2013.gada 7. februārī ar lekciju „Kā saprast pusaudža emocijas?”. Lekcijā tiks skaidrotas pusaudža garastāvokļa un noskaņas maiņas, „neizprotamās” jūtas un emocijas, to mijiedarbība ar attiecībām ģimenē. Klātesošajiem būs iespēja izprast kā emocijas var atspoguļoties slimībā un kālab bērns – pusaudzis bieži slimo.

 

Attiecību skolas lekciju cikla ietvaros 5 ceturtdienas pēc kārtas būs iespēja uzzināt psihoterapeita skaidrojumu par pusaudža gadu problēmām, aprunāties ar citiem vecākiem, pastāstīt par savām izjūtām un atrast risinājumu. Lai gan dažbrīd tā var nešķist, ar pusaudzi var sadzīvot un novērtēt kopā būšanas burvību.

 

Pusaudža uzvedība – demonstratīva vai pasīva uzmanības pievēršana, varas demonstrēšana, atriebība, norobežošanās – ir tikai līdzeklis, lai mazinātu spriedzi, ko rada iekšēji konflikti, kas tik raksturīgi pusaudža laikam. Ar pusaudzi ir jāsadraudzējas, viņš jāpieņem tāds, kāds viņš ir, un, ja vien iespējams, jāpalīdz izprast pusaudža trauksmes cēlonis.

 

Lekciju ciklā par pusaudzi:

  • 7. februārī – Kā saprast pusaudža emocijas?
  • 14. februārī – Kā runāt ar pusaudzi?
  • 21. februārī – Uzvedības problēmas pusaudzim
  • 28. februārī – Kad bērns ir pieaudzis?
  • 7. martā  – Vai pusaudzi var mainīt?

 

Plašāka informācija par Attiecību skolu un iespējām pieteikties: www.psihosomatika.lv, info@psihosomatika.lv, 67625655.