Izdota grāmata "Sāpes" prof.Ināras Loginas redakcijā

  Grāmata

SIA "Medicīnas apgāds" izdevis grāmatu "Sāpes", profesores Ināras Loginas  redakcijā.

 

Sāpes mūsdienās tiek uzskatītas par biopsihosociālu fenomenu - bioloģisku simptomu, kas rada ciešanas un ietekmē gan paša cietēja dzīvi, gan apkārtējos un visu sabiedrību kopumā. Sāpju mehānismi ir visai līdzīgi, neraugoties uz to daudzajiem cēloņiem, tāpēc arī sāpju ārstēšana/mazināšana  ir līdzīga neatkarīgi no tā, kā tās radušās.

 

Sāpju vērtēšanā un ārstēšanā ir iesaistīti praktiski visi mediķi, tāpēc grāmatas autoru vidū ir visplašākais speciālistu spektrs - kopumā 29 speciālisti. Arī asoc.prof.dr.Gunta Ancāne izteikusi savu viedokli grāmatas nodaļā par psihosomatisko pieeju sāpēm. Cilvēkam ir tiesības būt brīvam no sāpēm. 

 

Grāmatu iespējams iegādāties Medicīnas apgāda birojā, Rīgā, Katrīnas iela 2–2, tālr.: 67362132.