Ja ir kāda krīzes situācija

Ja ir kāda krīzes situācija. Svarīgi atcerēties, ka ir iespējamas 3 veidu krīzes.


Visbiežākās ir krīzes situācijas, kas saistītas ar emocionālu traumu - kāds ir pēkšņi aizvainojis, atstūmis, nomiris, kāds pametis. Šī pēkšņā atgadījuma rezultātā tiek traucēta cilvēka psihiskā funkcionēšana - viņa domāšana un rīcība.

Viena no emocionālas krīzes situācijām ir tuva cilvēka zaudējums, arī nāve. Zaudējuma gadījumā svarīgi iziet pilnu sērošanas procesu. Pretējā gadījumā agri vai vēlu parādīsies psihosomatiskas problēmas.

Otra krīžu grupa ir tā saucamās eksistenciālās krīzes, kuru gadījumos nākas sev uzdot tādus jautājumus kā „kāpēc dzīvoju?", „kāpēc esmu?", „kāda visam jēga?". Ja uz šiem jautājumiem netiek rastas atbildes, nav iespējama tālāka cilvēka personības attīstība. Lai personības attīstība turpinātos, ir nepieciešama psihoterapija, šajā gadījumā tīri profilakstiski.

Trešā krīžu grupa ir saistīta ar attīstības jeb tā saucamajām vecumposma krīzēm. Dažiem cilvēkiem tās norit viegli, citiem smagāk, citiem pavisam smagi. Šīs krīzes ir līdzīgas eksistenciālajām krīzēm, tomēr ar savām atšķirībām.

Visu krīžu gadījumā indicēta psihoterapeitiska ārstēšana, reizēm arī medikamentozi. Visnopietnākā uzmanība pievēršama tām situācijām, kad visi trīs krīžu veidi iestājušies vienā laikā.