Nosacījumi psihoterapeita slēdziena atbrīvojumam no valsts pārbaudījumiem vai centralizētajiem eksāmeniem saņemšanai

Katra kalendārā gada sākumā  aktualizējas pieprasījums pēc RSU Psihosomatikas un psihoterapijas klīnikas ārstu – psihoterapeitu slēdziena, kas nosaka izglītojamo atbrīvošanu no valsts pārbaudījumiem un centralizētajiem eksāmeniem.

 

 

 

Vēlamies informēt, ka šāda slēdziena saņemšanai ir noteikts termiņš līdz marta sākumam. Lai saņemtu ārsta-psihoterapeita slēdzienu ir nepieciešamas 3-4 diagnostiskās vizītes:

  • 1. vizīte – kopā ar vecākiem/aprūpētājiem,
  • 2.-3. vizīte ar bērnu,
  • 4. vizīte – kopā ar vecākiem/aprūpētājiem.

 

Ārsts-psihoterapeits izvērtē bērnu un izsniedz ārsta-psihoterapeita slēdzienu ar rekomendācijām par ārstēšanu un/vai atbrīvojumu no valsts eksāmeniem.

Ārsta-psihoterapeita slēdziens pats par sevi neatbrīvo no eksāmeniem. Tas tiek adresēts ģimenes ārstam, kurš uz tā pamata izsniedz atzinumu.

 

Skolotājiem un vecākiem, kuri bērnam novēro grūtības mācīties, iesakām vērsties pēc palīdzības RSU Psihosomatikas un psihoterapijas klīnikā pēc iespējas ātrāk.

 


Raksts pievienots 21. martā, 2017