Galvenās atziņas no profesores Ancānes lekcijas Pasaules psihiskās veselības dienā

Galvenās atziņas no profesores Dr.med. Guntas Ancānes lekcijas Pasaules psihiskās veselības dienā 2016.gada 10.oktobrī. 

 

“Emocionālās krīzes un kā būt apmierinātam ar dzīvi”

 

  •  Ar dzīvi apmierinātu cilvēku raksturo: kontakts ar realitāti, neatkarība un atbildība, pašcieņa un pašvērtības izjūta, drosme un varēšana, rotaļīgums, humora izjūta, kā arī spēja izturēt zaudējumu un neveiksmes situācijas ar pašcieņu.
  •  Normāls dzīves gājums ir nemitīga  krīžu pārvarēšana. Tā notiek visos vecuma posmos – sākoties skolai, universitātei, darbam utt.
  •  Ja cilvēkam nav iekšēju šķēršļu savu vēlmju sasniegšanā, tad ārējie šķēršļi pieauguša cilvēka dzīvē vairs nav nepārvarami.
  • Veiksmīga krīzes pārvarēšana veicina cilvēka personības izaugsmi, un tai nepieciešama laba psihiskā veselība un apkārtējo emocionālais atbalsts.
  •  Tas, kurš ir nelaimīgs, izdara visu, lai justos nelaimīgs atkal. Tādam cilvēkam vajag  ieskatīties sevī, izprast, kā es jūtos, lai izbeigtu šo apburto loku.
  •  Būtiski atļaut sev gribēt un negribēt, nevis darīt “kā vajag” un “kā ir pareizi”.
  •  Dzīve ir spēle, maz lietu, ko ir vērts ņemt nopietni, tāpēc ir vērts dzīvot nevis ar masku, bet ar savu patieso patību. Ielikt humoru, kur tas iespējams un risināt problēmas ar draudzīgumu, kā arī dzīvot ar visplašāko emociju gammu, t.sk. ar prieku.
  •  Apmierināta cilvēka ieguvums: veselīgāks dzīves stils; labāka fiziskā veselība; augstāks izglītības līmenis; labākas attiecības ar līdzcilvēkiem; lielāki ienākumi; augstāka dzīves kvalitāte  pašam. Šāds cilvēks ir ieguvums visai sabiedrībai.
  •  Apmierināts cilvēks spēj: izpaust savus talantus un priecāties par tiem; sasniegt savus mērķus, sevi pašapliecināt, priecāties par citu cilvēku veiksmēm un panākumiem; otram dot un no otra saņemt ar prieku – bez žēluma un vainas izjūtas; ļaut sev mīlēt un sevi mīlēt.

 

 


Raksts pievienots 11. oktobrī, 2016