Emocionālās veselības nedēļas ekspertu grupas rekomendācijas „Kā mazināt agresiju un ņirgāšanos skolā, kā arī bērnu slimošanu?”

Emocionālās veselības nedēļas ietvaros RSU Psihosomatiskās medicīnas un Psihoterapijas  katedras un klīnikas uzaicināto ekspertu grupa* izstrādātāja rekomendācijas par tēmu „Kā mazināt agresiju un ņirgāšanos skolā, kā arī bērnu slimošanu?”

 

1. Radīt sistēmisku un kvalitatīvu izglītības sistēmu par bērnu psihosomatisko veselību, problemātiskas uzvedības novēršanu, audzināšanu,  veiksmīgu attīstību un labklājību:

  • vecākiem
  • pedagogiem
  • atbalsta personālam (skolu psihologiem, sociāliem darbiniekiem).

 

2. Atjaunot skolās veselības mācību, kura dotu zināšanas par emociju atpazīšanu, psihosomatisko veselību, attiecību veidošanas pamatiem ģimenē, skolā, sabiedrībā. Tās jāvada sagatavotiem pedagogiem pēc izstrādātas un saskaņotas ar ārstiem programmas, iesaistot praktisku apmācību un lomu spēles. Ja nav iespējams izdalīt atsevišķas veselības mācības stundas, tad atvēlēt daļu no audzināšanas un sociālo zinību stundām, sistēmiski integrējot apmācībā no 1. līdz 12. klasei.

 

3. Popularizēt sabiedrībā vecāku kritiski svarīgo lomu bērnu veselības, personības un labklājības attīstībā, uzsverot zināšanu nepieciešamību un arī atbildību sabiedrības priekšā. Jāpanāk situācija, ka sabiedrība to izprot un pieprasa, kas būtu galvenā motivācija vecākiem mainīties un izglītoties.

 

4. Jāatpazīst un jāakcentē visi tie vecāku un bērnu attiecību modeļi, kas ir bērna personību kropļojoši (tai skaitā vecāku hiperrūpīgums). 

 

5. Iekļaut ārstus un ārstu zināšanas pedagogu tālākizglītības sistēmā, lai kvalitatīvi un profesionāli izglītotu par bērnu psihisko veselību, uzvedības traucējumiem un spēju atpazīt situācijas, kad ir jāaicina palīgos ārsti.

 

6.Veidot atbalsta sistēmu skolotājiem – atbalsta grupas skolu vai reģionu ietvaros, ekvivalentas ārstu Bālinta grupām, kurās tiktu analizēti grūtie gadījumi saskarsmē ar skolēniem un viņu vecākiem. Tas palīdzētu pasargāt skolotājus no izdegšanas sindroma, slimošanas un mazinātu stresu ikdienā, uzlabotu pašcieņu un spēju tikt galā sarežģītās situācijās.

 

7. Pedagogiem, novērojot bērna adaptācijas grūtības skolā:

  • nozīmēt vecākiem  obligātu  konsultāciju pie ārsta – psihoterapeita ar tālāk izrietošu ārstniecības plānu (vēlams valsts vai pašvaldības apmaksātu);
  • ja vecāki nesadarbojas, skolai ir tiesības rosināt mainīt izglītojamā izglītības metodi – uz citu mācību iestādi vai mājas apmācību, jo skolas pienākums ir nodrošināt drošu un atbalstošu vidi mācību apguvei.

 

8. Sociālā atbalsta institūcijām un personālam ir jāmainās – jāpaaugstina prasmes integrēties sabiedrībā, lai veicinātu vecāku aktīvu palīdzības meklēšanu grūtībās. Darbībām jābūt vairāk vērstam uz profilakses un atbalsta pasākumiem, mazinot bailes no sankcijām un represijām, bailes zaudēt bērnu.  

 

9.Tiesiskais regulējums valstī vardarbības profilaksei un mazināšanai ir jāpilnveido.

 

Rekomendācijas izstrādātas 2013. gada 9. septembrī

 

 

* RSU Psihosomatiskās medicīnas un Psihoterapijas  katedras un klīnikas uzaicinātie eksperti:

Liene Cipule

LR Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre

Laila Rieksta - Riekstiņa

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Inga Šmate

Slimību profilakses un kontroles centra direktore

Toms Pulmanis

Slimību profilakses un kontroles centra sabiedrības veselības analītiķis

Gunta Ancāne

RSU asociētā profesore, ārste -psihoterapeite, psihosomatikas speciāliste, Latvijas Ārstu biedrības valdes locekle

Inga Dreimane

Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Apmācību un informācijas sektora vadītāja

Inga Akmentiņa - Smildziņa

portāla mammamuntetiem.lv vadītāja

Kristīne Dūdiņa

Biedrības ģimeņu atbalstam «Bērniem draudzīgs» vadītāja

Kristīne Modnika

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotāja

Ivita Mauriņa

Latvijas Vecāku kustības valdes priekšsēdētāja

Andra Vabale

RSU Rehabilitācijas katedras asistente, audiologpēde

Ineta Remese

RSU Psihosomatikas klīnikas ārste-psihoterapeite

Agita Lazdiņa

RSU Psihosomatikas klīnikas izpilddirektore


Raksts pievienots 12. septembrī, 2013