Pasākums “Personības radošums un psihiskā veselība. Mūzika kā emocionālās veselības uzlabošanas veids”

Šī gada 9. oktobrī RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikā, Emocionālās veselības nedēļas ietvaros, norisinājās muzikāli radošs pasākums “Personības radošums un psihiskā veselība. Mūzika kā emocionālās veselības uzlabošanas veids”, kurā pasākuma dalībnieki varēja ne tikai baudīt brīnišķīgu klavierspēles paraugdemonstrējumu virtuoza un profesionāla pianista, daudzu starptautisku koncertu laureāta, klavierspēles pasniedzēja Artūra Cingujeva izpildījumā, bet kurā mūziķis aicināja ikvienu pasākuma dalībnieku iesaistīties skaņas un muzicēšanas pasaules atklāšanā, kopīgi ļaujoties mūzikas ritmam un iepazīstoties ar dažādiem mūzikas instrumentiem un to skanējumu.

Pasākums noritēja brīvā, atvērtā gaisotnē, starp muzicēšanu un mūzikas klausīšanos pasākuma dalībniekiem diskutējot ne tikai ar mūziķi A.Cingujevu, bet arī RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas vadītāju profesori Guntu Ancāni par mūzikas un personības radošuma nozīmi emocionālās veselības uzlabošanā. RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas speciālisti aicina ikvienu uzlabot savu emocionālo labsajūtu un veselību, nodarbojoties ar radošām aktivitātēm un mākslu, savukārt, mūziķis A.Cingujevs iedrošina: ikviens var iemācīties spēlēt klavieres, ja vien ir atbilstoša vēlēšanās!

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnika pateicas pianistam A.Cingujevam par ieguldīto darbu pasākuma norisē! Aicinām sazināties ar pianistu, klavierspēles pedagogu Artūru Cingujevu pa tālruni 26521417 vai e-pastu: arturs@ibaltica.com, ja Jums radusies vēlme apgūt vai pilnveidot savu klavierspēli; ja Jums šķiet noderīgs profesionāla mūziķa padoms un izstrādātā metodika, kā gan tehniski, gan emocionālā līmenī izkopt savas prasmes un nebaidīties no sasniegumiem – gan profesionālā, gan hobija līmenī.

Tāpat sakām lielu paldies ikvienam interesentam par lielo atsaucību dalībai pasākumā! Aicinām arī turpmāk sekot klīnikas aktualitātēm klīnikas mājaslapā www.psihosomatika.lv un klīnikas sociālajos tīklos Facebook un Twitter. Lai radoši piepildīta un skaista ikdiena mums visiem!


Raksts pievienots 11. oktobrī, 2019