Piedāvājam Rīgas pilsētas izglītības iestāžu skolēnu vecākiem pieteikties izglītojošām lekcijām

Sākot ar 2013. gada septembri piedāvājam Rīgas pilsētas izglītības iestāžu skolēnu vecākiem pieteikties izglītojošām lekcijām par sekojošām tēmām:

 

1.Bērnu psihoemocionālā attīstība. Emocionāli veselīgu attiecību veidošana.

Īsumā: Bērna psihoemocionālajā attīstībā vislielākā nozīme ir vecāku personībām. Vecāku prasme vai neprasme sniegt drošu, atbalstošu vidi, izprotot bērna vajadzības katrā attīstības posmā, nosaka bērna raksturu.Emociju atpazīšana, izprašana un prasme sniegt emocionālu atbalstu ir svarīgs nosacījums emocionāli veselīgu attiecību veidošanā un bērna personības sekmīgā attīstībā.

2.Kas veicina dažādu atkarību veidošanos? Iespējamie risinājumi.

Īsumā: Atkarības problēmu dziļās emocionālās saknes un būtība. Bērna temperamenta un pieķeršanās stratēģijas nozīme. Vecāku personības un ģimenes attiecību nozīme. Ko var darīt ar atkarīgo bērnu no psihoterapeita skatījuma.

 3.Kas rada bērnā agresiju? Kā to novērst?

Īsumā: Vai agresivitāte ir tikai negatīva? Par ko stāsta bērna agresivitāte. Kā bērnam nekļūt par agresijas upuri?

 

Lekcijas lasīs Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatikas klīnikas ārsti – psihoterapeiti: Dr. Ineta Remese, dr. Dace Jubase, dr. Jānis Vītiņš, dr. Oļegs Pļesunovs, dr. Tarass Ivaščenko.

 

Vairāk informācijas par iespējām organizēt lekciju Jūsu izglītības iestādē varat noskaidrot rakstot uz e-pastu: info@psihosomatika.lv vai pa tālr.: 67625655.

 

Lekcijas ir bezmaksas!


Raksts pievienots 9. oktobrī, 2013