Viesprofesora Rutger Jan van der Gaag lekcija medicīnas studentiem “The art of medicine in rapidly changing times”

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra un klīnika aicina 13. novembrī apmeklēt

viesprofesora Rutger Jan van der Gaag lekciju medicīnas studentiem

“The art of medicine in rapidly changing times”.

Lekcija notiks angļu valodā.

Norises vieta: Kristapa iela 30, Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra

Laiks: 15:30-17:00

Reģistrācijai: http://ejuz.lv/theartofmedicine


Raksts pievienots 28. oktobrī, 2019