Kā panākt, ka bērns kārto mantas?

Jautājums:

Mums ir 5 gadus veca meita. Visādi jauks un aktīvs bērns. Un parasti visu ko varam sarunāt. Problēmas rada mantu vākšana vakaros. Pirms izber mantu kasti, vienmēr apsola, ka pati savāks, taču, kad pienāk lasīšanas brīdis, čīkst, ka ir nogurusi. 
Dārziņā šādu problēmu neesot. Ko mums darīt, lai atrisinātu mantu vākšanas jautājumu bez regulāras čīkstēšanas. Paldies!

Atbild bērnu un jauniešu psihoterapeits dr.Artūrs Miksons:

Vērstu Jūsu uzmanību uz atšķirību bērna uzvedībā dārziņā un mājās. Šādās situācijās bieži tiek novērots, ka bērns “mantu nesavākšanu” ir novērojis vecāku uzvedībā mājās, piemēram, kādu reizi nepakārta jaka vai uz ātro novilkti apavi un nenolikti vietā. Bērns to pieņem par normu un tamdēļ nesaprot, kamdēļ vakarā pēc spēlēšanās viņai būtu jārīkojas citādāk.