Kas ir somatizācija?

1. Somatizācija nav slimība, tas ir process.

2. Somatizācijas etiopatoģenētiskais cēlonis ir emocionāli traucējumi, kuri ir neapzināti un kuri ir parasti radušies dzīves sākumposmā. Līdz ar to izšķiroša loma ir emocionālajai gaisotnei un emocionālo attiecību kvalitātei ģimenē. (Vai vidē, kurā aug un attīstās bērns)

Piemēram, ja bērns redz, ka kāds no vecākiem somatizē emocionālas nelabsajūtas dēļ, tad viņš/viņa šādu uzvedību var arī pārņemt. Taču to nevarētu uzskatīt par iedzimtu parādību, kura obligāti pārdzimst katrā nākamajā paaudzē.