Klīnikas cenas

Sākotnēji notiek 1-4 izvērtēšanas vizītes, kuru laikā tiek identificēta patiesā problēma, tiek izvirzīti terapijas mērķi un pārrunāts ārstēšanās plāns. Atsevišķos gadījumos izvērtēšanas vizītes veic divi dažādi ārsti, lai nodrošinātu precīzu diagnostiku.

Būtiski zināt

 

Terapijas veids Ilgums Speciālists Cena EUR

 Individuālā terapija

45 min

 

 30,00

 Dr. Lelde Smilte
 Dr. Olga Cvetkova
 Dr. Agnese Sperga
 Dr. Elīna Zelča
 Dr. Gļebs Troščenkovs
    

 Individuālā terapija

 45 min

 Dr. Maija Šetlere

 50,00

 Dr. Oļegs Plesunovs
 Dr. Sandra Vinniņa
 Dr. Ērika Rutkovska

 Dr. Dace Krūmiņa (Jubase)


 Dr. Artūrs Ancāns


 Dr. Artūrs Miksons

 

 Individuālā terapija

 45 min

 Dr. med. Andrejs Ancāns

 60,00

 Dr. med. Artūrs Utināns
    

 Individuālā terapija

45 min  Profesore dr. med. Gunta Ancāne 150,00
    

 Individuālā terapija angļu valodā

 45 min

 Dr. Artūrs Ancāns

 60,00

 Dr. Elīna Zelča
 Dr. Lelde Smilte
 Dr. Olga Cvetkova
 Dr. Artūrs Miksons
 Dr. Agnese Sperga
 Dr. Gļebs Troščenkovs
    

 Individuālā terapija angļu valodā

45 min  Dr. Oļegs Plesunovs 70,00
    

 Individuālā terapija angļu valodā

45 min  Dr. med. Artūrs Utināns 90,00
    

 Individuālā bērnu psihoterapija

45 min

 Dr. Sandra Vinniņa 50,00
 Dr. Artūrs Miksons 30,00
 Dr. Lelde Smilte 30,00
    

 Pāru terapija

60 min  Dr. med. Artūrs Utināns 90,00
 Dr. Sandra Vinniņa 80,00
    

 Pāru terapija angļu valodā

60 min  Dr. med. Artūrs Utināns 110,00
    

 Grupu terapija

1h 30 min  Dr. med. Andrejs Ancāns 20,00
 Dr. Maija Šetlere 20,00
    

 Audiologopēda konsultācija

45 min  audiologopēde Andra Vabale 45,00 
    

 Maksa par konsultanta slēdzienu

     
 parastais ārsta konsultanta slēdziens     10,00
 izvērstais ārsta konsultanta slēdziens    

vienas vizītes

vērtībā

 audiologopēda slēdziens     30,00

  

* ja pēc diagnostiskajām vizītēm tiek uzsākts psihoterapijas kurss, ir jāsamaksā par vismaz vienu sesiju uz priekšu