Psihosomatikas klīnikas telpas

Kohuta kabinets

Šūra kabinets

Mičerliha kabinets

Prof. Zīles zāle

Vinnikota kabinets

Freida kabinets

Junga kabinets

Darvina zāle

Aleksandera zāle

Uzgaidāmā telpa