Psihosomatiskās konsultācijas

Psihosomatiskās konsultācijas ir veselības stāvokļa izvērtējums, ņemot vērā psihiskās un somatiskās sūdzības un simptomus, pamatojoties uz veiktajiem izmeklējumiem un ārsta speciālista slēdzieniem. Psihosomatiskās konsultācijas tieši tāpat kā individuālās psihoterapeitiskās izvērtēšanas vizītes ir nepieciešamas, lai noskaidrotu, vai pacientam ir nepieciešama ārstēšana Psihosomatikas klīnikā - veicot psihoterapeitisko ārstēšanu konkrētas problēmas gadījumā.

Psihosomatiskās konsultācijas ir lieliska profilakses iespēja, lai izvairītos no smagiem psihoemocionāliem stāvokļiem un virknes somatisko slimību.