Latvijas ārsti-psihoterapeiti pasaules līmenī

Katedras un klīnikas darbinieku publikācijas

 

RSU Psihosomatikas klīnika veidojas kā Latvijas psihosomatikas un psihoterapijas viedokļu līdere un attīsta nozari ne tikai Latvijā, bet arī nes valsts vārdu pasaulē, sniedzot ieguldījumu pasaules psihosomatiskajā medicīnā. Latvijā izglītību ieguvušie psihosomatiskās medicīnas speciālisti strādā Vācijā, Lielbritānijā, Šveicē un citās pasaules valstīs. RSU piedāvāto mācību programmu sistemātiskums un ievērotā struktūra tajās sevišķi tiek slavēta Vācijā, kura ir psihosomatiskās medicīnas lielvalsts ar visplašāko un visaptverošāko psihosomatiskās medicīnas ambulatoro un stacionāro klīniku tīklu.

 

1991. gada 15. novembrī tika dibināta Latvijas Psihoterapeitu asociācija (LPTA). Sākot ar 1993. gadu, atdaloties no psihiatrijas, psihoterapija Latvijā kļuva par patstāvīgu ārstu pamatspecialitāti. Pozitīvā puse bija tā, ka radās iespēja straujai specialitātes attīstībai. Negatīvā puse - psihoterapija un psihosomatiskā medicīna nonāca ārpus valsts apmaksātā medicīnas pakalpojumu groza, kas tā ir joprojām.

 

Jau 1994.gadā Latvijas Medicīnas akadēmijā (LMA) tika nodibināts Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas kurss, vēlāk arī katedra, kas profesores dr. Guntas Ancānes vadībā kvalitatīvi strādā arī šobrīd un sniedz iespēju topošajiem ārstiem apgūt psihosomatisko medicīnu un psihoterapiju. Katedrā izveidotas mācību programmas studentiem, rezidentiem un ārstiem.

 

Papildus RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras un RSU Psihosomatikas klīnikas vadībai profesore dr. Gunta Ancāne ir Latvijas Ārstu biedrības valdes locekle, kura pārstāv Latviju Eiropas Ārstu pastāvīgajā komitejā (franču val. Comite Permanent Des Medecins Europeens - CPME). Šī organizācija dibināta filantropisku, zinātnisku un pedagoģisku mērķu realizēšanai bez nolūka gūt peļņu. Tās centrālais birojs atrodas Briselē.

CPME izvirzījusi divus galvenos mērķus:

  1. analizēt un veicināt Eiropas Savienībā visaugstākā līmeņa sasniegšanu medicīnas izglītībā, praktiskajā veselības aprūpē un veselības jautājumos;
  2. analizēt un veicināt ārstu brīvu kustību ES.

Lai sasniegtu šos mērķus, CPME:

  1. pārstāv visu ES valstu ārstu profesionālās intereses ES un citās institūcijās, kas tieši vai netieši nodarbojas ar jautājumiem, kas skar ārsta profesiju;
  2. konsultē ES institūcijas;
  3. informē tās dalībniekus par būtiskiem jautājumiem;
  4. organizē sanāksmes;
  5. īsteno jebkuru citu aktivitāti, kas var veicināt izvirzīto mērķu sasniegšanu.

CPME uzmanības lokā ir dažādi jautājumi - ārsta un pacienta attiecības, bērnu veselība un psihiskā veselība, rezistence pret antibiotikām, nanomateriālu kā riska faktora ietekme uz veselību, HIV/AIDS prevencija, aktīva novecošanās, smēķēšanas ierobežošana u.tml. CPME uzsvērusi, ka veselība ir jautājums, no kura nevar izvairīties, tas skar visus. Veselības aprūpes problēmām un vajadzībām jābūt centrālām, jo sakarā ar demogrāfisko krīzi, iedzīvotāju novecošanos un tagad arī ekonomisko krīzi veselības aprūpes uzdevumi kļūst arvien smagāki, izdevumi arvien lielāki. Šie jautājumi jau skar un turpinās skart visus Eiropas iedzīvotājus.