Ārste-rezidente
dr.Laura Valaine

Dr. Laura Valaine ir ārste-rezidente psihoterapijā RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikā. Ārsta grādu ieguvusi Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātē. Ir mentore RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas studentu zinātniskajam pulciņam, vada un izstrādā pētnieciskos darbus.

Uzskata, ka psihoterapija un psihosomatiskā medicīna balstās uz ārsta-pacienta attiecībām-cieņpilnām, līdzvērtīgām un empātiskām. Šādās attiecībās iespējams atrisināt problēmas, kas traucē būt emocionālā labsajūtā.

 

Apziņas svārsts svārstās starp saprātu un neprātu, nevis pareizo un nepareizo.

/Karls Gustavs Jungs/