Latvijas Psihosomatiskās Medicīnas un Psihoterapijas Asociācija

2012. gada jūnijā, apvienojoties vadošajiem ārstiem psihoterapeitiem Latvijā, tika nodibināta biedrība „Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas asociācija” (LPMPA).

 

Lai gan LPMPA ir izveidota salīdzinoši nesen, tās pārstāvēto ārstu zināšanas, pieredze un ieguldījums psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas jomas līdzšinējā attīstībā Latvijā ir nozīmīgs. Pateicoties tieši šiem vadošajiem psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas speciālistiem – starptautisku atzinību guvušiem ārstiem, tai skaitā Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzējiem, docentiem un profesoriem -, ir pamats apgalvot, ka arī pacientiem Latvijā psihoterapijas jomā jau šobrīd ir pieejama tāda paša līmeņa profesionāla ārstēšana kā, piemēram, Vācijā, kas tiek uzskatīta par vienu no iedzīvotāju psihosomatiskās veselības aprūpes paraugvalstīm.

 

Protams, Latvijas gadījumā joprojām aktuāla problēma ir tas, kā nodrošināt to, lai kvalitatīva un efektīva iedzīvotāju psihiskās veselības (kas vistiešākajā veidā ir saistīta arī ar fizisko veselību) aprūpe būtu pieejama visiem, kam tā ir nepieciešama. Tas arī ir viens no LPMPA darbības mērķiem.

 

LPMPA šobrīd ir apvienojušies 22 sertificēti psihoterapeiti, psihosomatikas ārsti, 4 biedru kandidāti un 1 veicinātājbiedrs. Lai kļūtu par biedru, aicinām sūtīt iesniegumu uz info@psihosomatika.lv.