Ārsts psihoterapeits, psihiatrs, psihologs

Psihoterapeits, psihiatrs un psihologs ir atšķirīgas profesijas ar dažādiem uzdevumiem. Šo speciālistu izglītība un prasmes ievērojami atšķiras. Latvijā nereti cilvēki jauc šo profesiju jēgu.

Ārsts-psihoterapeits ir speciālists, kurš ar zinātniski pamatotām metodēm var palīdzēt risināt cilvēka problēmas, to skaitā emocionālās un psihosomatiskās jeb fiziskās veselības problēmas.

Psihologs nav ārsts un nedrīkst ārstēt cilvēkus, tai skaitā izrakstīt zāles. Psihologa darbība nepakļaujas Ārstniecības likumam, un juridiski atbildību par pacienta veselību viņš nenes.

Latvijas Ārstniecības likuma 26. pants „Ārstniecības personas un to darbība ārstniecībā" nosaka, kas ir ārsts un kādā gadījumā cilvēks var sākt strādāt kā ārsts. Šī likuma 29. pants nosaka, ka speciālista prakses tiesības apliecina ārstniecības personas sertifikāts un tās reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Secinājums – ja persona nav ārsts ar attiecīgo izglītību un tai nav atbilstoša sertifikācija, šī persona nevar sevi dēvēt par psihoterapeitu, jo Latvijā psihoterapeits ir ārsta pamatspecialitāte.

Latvijas Ārstu  psihoterapeitu asociācijas Ētikas  kodekss