Ārste-rezidente
dr.Renāte Kangsepa

Dr. Renāte Kangsepa ir RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas ārste-rezidente psihoterapeite. Studējot Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātē, iegūtas ārstam nepieciešamās zināšanas un iemaņas. Pārliecība, ka fiziskie simptomi ir tikai daļa no slimības izpausmēm, un vēlme izzināt par cilvēka iekšējo pārdzīvojumu pasauli, motivējusi izvēlēties tieši psihoterapeita specialitāti Tālākizglītības fakultātē. Studiju laikā izvēlējusies padziļināt zināšanas psihoterapijas, psihiatrijas un rehabilitācijas zinātniskajos pulciņos, kā arī voluntējusi psihiatrijas slimnīcā reģionā. Veiksmīgi uzstājusies konferencēs par studentu emocionālu distresu un attieksmi pret psihoterapiju Latvijā un ārzemēs.

Uzskata, ka psihoterapija dod ieguvumu ikvienam- patiesi iepazīt sevi, izprast savas attiecības ar citiem un saredzēt pasauli no cita skatpunkta, kas dod atspaidu ikvienā dzīves situācijā un jebkurā vecumā.

Tu redzēsi skaidri vien tad, kad spēsi ieskatīties savā paša sirdī. Kas skatās uz āru- sapņo; kas iekšpus- atmostas.

/Karls Jungs/