Starptautiska konference par starpkultūru aspektiem

 

RIGA CONFERENCE 2016 

THE DOCTOR – PATIENT RELATIONSHIP AND MIGRATION CRISIS IN CLINICAL PRACTICE

Medical political – clinical conference 

2016. gada 22. – 23. aprīlī Rīgā

 

                                     

 

 

Mīļie kolēģi un citi interesenti! 

 

Ārsta darbs mainās, tāpat kā pasaule kopumā. Atkal piedzīvojam tautu staigāšanu, kas sev līdzi nes nepieciešamību iepazīties ar citu kultūru tradīcijām un simboliem. Starptautu attiecības nāk ar jauniem izaicinājumiem ne vien visai sabiedrībai, bet arī ārstu praksēm. Viens no visu laiku efektīvākajiem ārsta terapeitiskajiem instrumentiem, ārsta – pacienta attiecības, prasa plašāku izpratni un jaunas prasmes.

Psihosomatiskā pieeja pacientam iegūst īpašu nozīmi migrācijas apstākļos, respektējot fizisko un emocionālo pārdzīvojumu ciešo mijiedarbību, kas daļā gadījumu no ārsta prasa atpazīt un būt gatavam strādāt ar slimības dziļākajiem cēloņiem.

 

Ar prieku uzņemsim Jūs RIGA CONFERENCE 2016


Konferences prezidente

prof. Dr.med. Gunta Ancāne

 

Mērķauditorija: medicīnas, politikas, humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvji.

Vieta: Rīgas Stradiņa universitātes aula, Dzirciema ielā 16.  

Datums: 22.-23.aprīlis.

Laiks: plkst. 9.00 (Reģistrācija, dzērieni un uzkodas pirmajā dienā no plkst. 8.00).

Konferences valoda: angļu. 

 

Tiks nodrošināta sinhronā tulkošana latviešu valodā!

Ārstniecības personām tiks piešķirti 11 EACCME® un 16 LĀB tālākizglītības punkti!

 

KONFERENCES PROGRAMMA

REĢISTRĀCIJA UN DALĪBAS MAKSA 

NAKTSMĪTNES 

RUNAS PERSONAS UN LEKTORI

 

Pieteikšanās forma

  

 

Papildus informācijas saņemšanai lūdzam sazināties ar mums pa tālr. +371 67625655

vai rakstot uz e-pastu conference2016@psihosomatika.lv

Studentiem ir atvieglota pieteikšanās kārtība. Izziņa no universitātes nav nepieciešama. Vajadzīgo informāciju lūdzam nosūtīt e-pastā conference2016@psihosomatika.lv vai info@psihosomatika.lv