Sadarbības nosacījumi

Pacientam vizītes laikā ir svarīgi sev ļaut justies brīvi un teikt visu, kas ienāk prātā, veidojot pēc iespējas brīvāku sarunu, nemēģinot to iepriekš izplānot vai izmēģināt, jo tas ir ārsta, nevis pacienta uzdevums sakārtot un analizēt vārdos izteikto.

 

Ieteicams izmantot pilnu vienas vizītes laiku, proti, 45 minūtes, to nekavējot un pārvarot iekšējo „nē, negribu vai nevaru".

 

Pacientam, ierodoties uz vizītēm, tiek garantēta pilnīga izpausto datu konfidencialitāte - netiek izpausts ne pacienta vārds, uzvārds un personas kods, ne stāstītais par dzīves faktiem un notikumiem. Cilvēks nenokļūst uzskaitē vai kādos reģistros. Lai uzlabotu un papildinātu savas zināšanas, ārsti savā pieredzē par pacientiem dalās tikai konfidenciālā veidā, diskutējot par problēmas raksturu un ārstēšanas iespējām, nedodot iespēju atpazīt pašu pacientu. Pēc šāda veida pārrunām speciālistu starpā konkrētos pacientus atpazīt nav iespējams.

 

Pirmo vizīšu laikā pacients un ārsts vienojas gan par tālāko sadarbību klīnikas telpās, gan par pacientam pieņemamāko uzvedības modeli ārpus tām, piemēram, cik lielā mērā izradīt savstarpējo pazīšanos gadatirgū vai koncertā.