Veicamie soļi pirms psihoterapijas uzsākšanas

Dodoties uz vizīti pie ārsta-psihoterapeita un speciālista psihosomatiskajā medicīnā, jāņem līdzi esošie izmeklējumi un slimības vēstures izraksti, kuros rakstīts par somatiskiem jeb ķermeņa simptomiem, ja ģimenes ārsts izteicis varbūtību, ka slimībai ir psihosomatisks raksturs. Ja ģimenes ārsts nav paudis šādu varbūtību, vizītē ar ārstu-psihoterapeitu tiks izrunāts, vai nepieciešams paņemt slimības vēstures izrakstu uz nākamo vizīti.