Terapijas laiks un biežums

Viena vizīte ilgst 45 minūtes. Krīžu terapijas gadījumā - 60 minūtes. Sākotnēji notiek 1-4 izvērtēšanas vizītes, kuru laikā tiek identificēta problēma, tiek izrunāts, kāda būs ārstēšana un kādi būs īstenotās terapijas mērķi. Lai uzturētu augstu kvalitāti, iespējams, dažos gadījumos izvērtēšanas vizītes veic divi dažādi ārsti.

Turpmāko nepieciešamo vizīšu skaitu un vizīšu skaitu nedēļā nosaka ārsts, parasti ir 1-2 vizītes nedēļā.