Valodas attīstība un terapija bērniem

Runa un valoda ir svarīgākais saziņas līdzeklis starp cilvēkiem un ar apkārtējo pasauli. Verbālā runa ir vienkāršākais un pieejamākais veids, kā nodot un saņemt informāciju. Visa mūsu apkārtējā vide ir balstīta uz valodas un dzirdes prasmēm. Labas valodas prasmes ir pamatu pamats mūsu komunikācijai un saziņai.

Lai bērns apgūtu valodu, viņam ir jāatrodas valodas vidē un ir jādzird valoda kopš dzimšanas. Bērna pirmajos dzīves gados attīstās vairākas prasmes:

 • Nobriest dzirdes centri galvas smadzenēs un sāk attīstīties pamatiemaņas apkārtnes skaņu un valodas skaņu analīzē;
 • Attīstās prasme sazināties pirmsrunas periodā – apgūt spēju sekot un vērot pieaugušo, iemācīties pievērst sev pieaugušā uzmanību un sadarboties ar viņu. Ja pirmsrunas periodā netiek apgūtas saziņas prasmes, kavējas arī valodas prasmju attīstība;
 • Tiek apgūta dzimtās valodas fonemātiskā sistēma – bērns mācās saklausīt un diferencēt dzimtās valodas skaņas. Attīstās saikne starp dzirdes, redzes, kustību un sajūtu asociatīvām zonām smadzenēs, kas veicina abstrahēšanu;
 • Formējas priekšstats par vārdu kā par signālu, kas apzīmē dažādus priekšmetus, to īpašības un darbības. Attīstās prasme kombinēt vārdus un virknēt tos teikumā, stāstījumā.

Pakāpeniski attīstoties visām šīm prasmēm, bērns apgūst spēju sazināties valodas līmenī. Ir zināms, ka ne visi bērni savu dzimto valodu iemācās vienlīdz ātri. Tas attiecas gan uz izrunu, gan uz spēju izteikties. 

Logoterapija notiek šādos virzienos:

 • Artikulācijas aparāta darbības aktivizēšana (dažādi vingrinājumi mēlei, lūpām, vaigiem);
 • Elpošanas aparāta darbības aktivizēšana (specifiski elpošanas vingrinājumi);
 • Balss aparāta darbības aktivizēšana (dažādi balss vingrinājumi);
 • Skaņu izrunas attīstīšana un pareizas izrunas veicināšana;
 • Fonemātisko procesu attīstīšana (veicina apzinātu darbošanos ar valodas skaņām, tās atdalot un apvienojot);
 • Prosodikas (intonācijas) veicināšana;
 • Lasīšanas un rakstīšanas iemaņu korekcija / kompensācija.

Veiksmīgu logoterapiju nodrošinās laba sadarbība ar ģimeni, terapeitisko vingrinājumu veikšana, vecāku pozitīvā attieksme un uzticēšanās audiologopēdam arī sarežģītos gadījumos. Dažkārt logoterapija ir ļoti ilgstošs process, tādēļ ir nepieciešama vecāku sniegtā drošības sajūta, atbalsts un iedrošinājums.