Vasaras skola -2012 ģimenes ārstiem un neirologiem „ Galvassāpes” - lekciju materiāli un vadlīnijas