Virzība Psihiskās veselības nozares sakārtošanā

Sabiedrībā aizvien aktuāls ir bijis jautājums par jēdzienu “psihoterapeits”. Sajukumu radīja pretrunas normatīvajos aktos, kas ļāva personai bez medicīniskās izglītības saukties par psihoterapeitu. Tādējādi pacienti tika maldināti, - notika sociālo zinātņu pārstāvju bez zināšanām medicīnā bezatbildīga spekulācija ar pacientu veselību, izmantojot Latvijas sabiedrībā valdošo izpratni par psihoterapiju kā ārstniecības nozari.

No 2016.gada 1.jūnija stājušies spēkā jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi, kuros ietvertajā ārstniecības personu klasifikatorā noteikts, ka psihoterapeits ir ārsta pamatspecialitāte (MK 24.05.2016. noteikumi Nr. 317[1]), savukārt, ārstniecības atbalsta personu sarakstā profesija “psihoterapeits (bez medicīniskās izglītības)” vairs nav iekļauta (MK 24.05.2016. noteikumi Nr. 313[2]). Līdz ar šīm izmaiņām normatīvajos aktos, atbilstoši likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”[3] un MK noteikumiem Nr. 460[4], šobrīd Latvijā specialitāte “psihoterapeits” ir reglamentēta un tajā var praktizēt vienīgi ārsts, kurš ir ieguvis psihoterapeita kvalifikāciju un Latvijas Ārstu biedrības sertifikātu. Tātad jebkurā citā gadījumā specialitātes “psihoterapeits” apzīmējuma lietošanai nav tiesiska pamata.

Lai novērstu psihoterapeita specialitātes nosaukuma prettiesisku lietošanu un attiecīgi arī pacientu maldināšanu, aicinām ziņot Veselības inspekcijai vai Latvijas Ārstu biedrībai par jebkuru personu, kura lieto psihoterapeita specialitātes nosaukumu savas profesionālās darbības apzīmēšanai, bet nav ieguvusi medicīnisko izglītību, vai arī ir ieguvusi medicīnisko izglītību, bet nav sertificējusi Latvijas Ārstu biedrībā, kā arī par gadījumiem, kad organizācijas bez atbilstoša likuma deleģējuma patvaļīgi izdod sertifikātus ar profesijas nosaukumu – psihoterapeits.[1] MK 24.05.2016. noteikumi Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”/LV, 102 (5674), 27.05.2016./ Stājas spēkā 01.06.2016.

 

[2] MK 24.05.2016. noteikumi Nr. 313 “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra noteikumos Nr. 193 "Noteikumi par ārstniecības atbalsta personu sertifikācijas kārtību un sertificējamo ārstniecības atbalsta personu profesijām"”/LV, 101 (5673), 26.05.2016./Stājas spēkā 01.06.2016.

 

[3] Saeimas 20.06.2001. likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”/LV, 105 (2492), 06.07.2001./ Stājas spēkā 20.07.2001.

 

[4] MK 06.06.2006. noteikumi Nr. 460 “Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām”/LV, 90 (3458), 09.06.2006./Stājas spēkā 10.06.2006.

 


Raksts pievienots 1. jūlijā, 2016