Publikācijas

The world’s rich nations have doubled their use of antidepressants in the past 10 years, according to the OECD’s annual health report (doi:10.1136/bmj.f7261). Based on estimates of the number of people receiving the average daily maintenance dose for major depression, Iceland has the highest consumption and Korea the lowest. 

Emocionāla atbalsta esamība cilvēka dzīvē ir būtisks priekšnoteikums veselības stāvokļa saglabāšanai un personības sekmīgai attīstībai. Tas attiecas arī uz gados vecākiem cilvēkiem. Runājot par veselīgas novecošanās procesu, kura būtība ir novecot aktīvi, neapgrūtinot sevi un citus ne ar savām fiziskām, ne psihiskām vajadzībām, emocionālais atbalsts tajā ir īpaši svarīgs.