Bērnu psihoterapija

Bērns ne visu spēj izteikt ar vārdiem, tāpēc, lai atvieglotu psihoterapijas procesu, darbā ar bērniem tiek izmantota spēļu un smilšu terapija, jo bērna visdabiskākā „valoda" ir spēlēšanās.   

 

Psihoterapeits ar spēles un smilšu palīdzību ne tikai rada vidi, kurā bērns tēlu veidā var izteikt savus iekšējos pārdzīvojumus, traumatisko pieredzi un atreaģēt ar traumatisko pieredzi saistītās emocijas, kā arī iegūt spēju tās izprast un pārvaldīt. Spēle un smiltis palīdz arī psihoterapeitam ieraudzīt bērna neapzinātos iekšējos konfliktus, kas ir psihoemocionālo traucējumu (piemēram, pastāvīgu baiļu, uzvedības traucējumu, psihosomatisku slimību) cēloņi. Bērnu psihoterapija rod iespēju, kā šos cēloņus interpretēt bērnam saprotamā veidā. Psihoterapeits analīzē un skaidro bērna iekšējos konfliktus, kas parādās „šeit un tagad" jeb „spēļu istabas" vidē, kurā valda mazā pacienta un terapeita savstarpējās attiecības. Tas ļauj bērnam sevi labāk izprast, palīdz iegūt adekvātuma sajūtu un veidot jaunu pieredzi attiecībās ar kādu citu cilvēku. Bērnu psihoterapijas rezultātā simptomi izbāl vai pilnībā izzūd, jo tiek atrasts un atrisināts problēmas cēlonis.

 

Kad meklēt bērnu psihoterapeita palīdzību

 

Bērna psihoterapeita palīdzība jāmeklē, ja vecāki izjūt raizes, bailes un vilšanos, izmisumu un izsīkumu, vainas sajūtu vai pat kaunu, apjukumu un neziņu par to, kā palīdzēt savam bērnam, kuram ir uzvedības traucējumi, psihosomatiski traucējumi vai kādas citas psihoemocionālas ciešanas.

 

Vizītes pie psihoterapeita

 

Pirmā vizīte pie ārsta psihoterapeita ir bērna vecākiem (vienam vai abiem), lai sniegtu atbalstu un mazinātu vecākos esošo trauksmi.  Pirmās vizītes mērķis ir arī meklēt un izprast iespējamos problēmas cēloņus un vienoties par tālāko kopīgo sadarbību. Tālāk seko iepazīšanās vizīte ar bērnu, kurā piedalās viens no vecākiem vai abi, bet turpmākās vizītes ir bērnam vienam pašam.

 

Vecākiem vizītes tiek piedāvātas ar laika intervālu, par to iepriekš vienojoties. Tās var būt gan atsevišķā laikā, gan aizvietojot bērna vizīti ar vizīti vecākiem. Palīdzība bērnam ir daudz efektīvāka, ja atsaucīgi un ieinteresēti ir abi vecāki.

 

Vizīšu un terapijas ilgums

 

Viena vizīte pie ārsta psihoterapeita ilgst 45 minūtes.

 

Terapijas ilgums ir atkarīgs no katra gadījuma. Ja bērna attīstība līdz krīzes brīdim bijusi bez traucējumiem un attiecības ar vecākiem bijušas pietiekami labas, terapijas ilgums var būt 10-20 vizītes. Ja bērna emocionālie traucējumi ir ilgstoši, ir grūtības noteikt simptomu cēloņus, starp bērnu un vecākiem valda emocionāli saspringtas attiecības, piemērotāka būs ilgtermiņa analītiskā spēļu terapija 1-3 gadu garumā.