Skip to main content
This page is available in Latvian only.

RSU Psihosomatiskās Medicīnas un Psihoterapijas klīnikā veic uz pacientu centrētu aprūpi.

Tas nozīmē, ka pacients tiek iesaistīts un ir līdzatbildīgs par savu veselības stāvokli un tā uzlabošanu. No Klīnikas puses to nodrošina ar skaidri definētām atbildību robežām. Tādejādi veicinām klīnikas pacientu un citu personu pāreju no vainošanas kultūras uz atbildīguma kultūru. Lai spētu nodrošināt pilnvērtīgu psihosomatisku pieeju darbā ar pacientiem, liela nozīme ir Klīnikas ārstu savstarpējā komunikācijā un komandas darbā kopā ar citu specialitāšu ārstiem un speciālistiem.