Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Logopēdija

Logopēdija ir ārstēšana, kas vērsta uz cilvēka komunikatīvo spēju, runas un valodas, saskarsmes, balss, runas tempa un ritma iemaņu veidošanu, attīstīšanu un darbības stabilizēšanu personām jebkurā vecumā. 

Ārstēšana ietver dažāda veida tehnikas un paņēmienus – orāli artikulatorus vingrinājumus, (mēlei, lūpām, vaigiem), specifiskus elpošanas vingrinājumus, logoritmiku runas, ritma izjūtas veidošanai un citus. 

Lai veiksmīgi noritētu terapijas process, ir būtiski sadarboties ar dažādu nozaru speciālistiem

Audiologopēda pakalpojumi:

  • Runas un valodas traucējumu diagnostika un terapija bērniem;

  • Mācīšanās grūtību diagnostika un terapija skolas vecuma bērniem (nespēja lasīt, saprast izlasīto, traucēta pareiza rakstīšana);

  • Stostīšanās, runas tempa un ritma diagnostika un terapija pieaugušajiem un bērniem.

Valoda un emocijas

Valodai ir būtiska nozīme ikviena cilvēka emocionālajā, intelektuālajā un sociālajā attīstībā. Valoda ir domāšanas un sabiedrības saziņas līdzeklis. Tā ir viena no svarīgākajām prasmēm, kuru cilvēki izmanto pašizpausmē, sadzīvē un mācību un darba procesā. Runa un valoda cieši ir saistītas ar emocijām.

Runas un valodas attīstības kavēšanās bērnībā ietekmē gan bērnu, gan pieaugušo, jo nespēja skaidri izteikties ierobežo saziņu un rada diskomforta sajūtu arī apkārtējiem, – rodas nesaprašanās, trauksmes sajūta, dusmas.

Ja bērna valodas un runas attīstība aizkavējas, bērnam ir grūtāk verbalizēt (pateikt ar vārdiem) savas emocijas un jūtas, un tās var izpausties kā destruktīvāka un uzkrītošāka bērna uzvedība. Dažkārt pacientiem ir sūdzības par galvassāpēm un vēdergraizēm – šādi emocijas atspoguļojas fiziskajā ķermenī.

Valodas terapijas procesa laikā trauksmi un negatīvas emocijas var izjust arī vecāki, īpaši, ja bērna attīstība norit lēnāk, nekā tika gaidīts.  

Psihosomatiskā logopēdija

Psihosomatikas klīnikas piedāvātā logopēdija tiek īstenota, īpašu uzmanību pievēršot emocionālajiem cēloņiem valodas problēmu gadījumā. Šī terapija nenodarbojas tikai un vienīgi ar pacienta kavētās runas un valodas stāvokļa uzlabošanu. Ņemot vērā emocionālo cēloņu ietekmi uz valodas attīstību, tiek izmantotas atšķirīgas metodes. Audiologopēds izzina savu pacientu, sniedz atbalstu un rūpes.

Psihosomatikas klīnikas audiologopēds ne tikai mazina orofaciālo (mutes un sejas) muskuļu saspringumu, parāda dažādus vingrinājumus mēlei, lūpām un vaigiem, veicina runas, valodas un komunikācijas attīstību, bet arī pievērš uzmanību pacienta (gan bērna, gan vecāka) emocionālajam stāvoklim.

Logopēdijas un pacienta emocionālās puses sasaiste Latvijā ir jauna pieeja. 

Ja terapijas gaitā rodas aizdomas, ka sūdzību cēlonis ir saistīts ar cilvēka emocijām, audiologopēds  ieteiks apsvērt iespēju apmeklēt arī psihoterapeitu. Piemēram, ja pacientam ar runas tempa un ritma traucējumiem vai stostīšanos ir izveidojušies negatīvi pieņēmumi, ir depresīvs noskaņojums un sasprindzinājums, tikai audiologopēda palīdzība vien var nesniegt gaidītos rezultātus. Šajā situācijā netiks atrisināts kāds iekšējs konflikts, tā kā pacientam nav kontakta ar savām personiskajām jūtām un emocionālajām vajadzībām. Ja cilvēks spēj nodalīt fiziskās sajūtas no emocijām, audiologopēds var palīdzēt arī bez psihoterapeita palīdzības.

Logopēdija ir ļoti svarīga, ja bērnam ir ieilgušas runas un valodas attīstības problēmas vai mācīšanās grūtības, bet psihoterapija būtu ieteicama gan bērnam, gan vecākiem, lai mazinātu spriedzi, sakārtotu savu iekšējo pasauli un dzīvotu veselīgāk.

Vizīte pie audiologopēda visbiežāk nepieciešama, ja novēro:

  • nepareizu skaņu izrunu, skaņu jaukšanu vai aizstāšanu, atsevišķu skaņu neizrunāšanu;

  • valodas/runas sapratnes traucējumus;

  • valodas attīstības aizturi (bērniem);

  • fonācijas jeb balss kvalitātes traucējumus (disfonija (balss saišu vājums), afonija (balss zudums) u.c.);

  • runas tempa un ritma, stostīšanās izpausmes (bērniem, pieaugušajiem);

  • dažādas mācīšanās grūtības (disleksija -nespēja lasīt, saprast izlasīto; disgrafija-traucēta pareiza rakstīšana);

  • CNS slimību un citos gadījumos.

Audiologopēdijas process

Lai audiologopēds varētu izstrādāt katram pacientam individuālu terapijas plānu, nepieciešams veikt pilnvērtīgu diagnostiku.Nodarbības notiek individuāli. Viena nodarbība ilgst 45–50 minūtes, un parasti ir viena vizīte nedēļā. 

Ja audiologopēda konsultācija ir nepieciešama bērnam vai pusaudzim, tad uz pirmo vizīti ierodas vecāki bez bērna. Nākamā vizīte notiek kopā ar bērnu.

Ierodoties uz konsultāciju pie audiologopēda, līdzi jāņem visa medicīniskā dokumentācija pēc dažādu ārstu apmeklējuma – veikto izmeklējumu rezultāti un apraksti. Pacientam ir jārēķinās, ka audiologopēds var lūgt veikt papildu izmeklējumus, ja būs tāda nepieciešamība.