Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Dr. Laura Valaine ir ārste-rezidente psihoterapijā RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikā. Ārsta grādu ieguvusi Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātē. Rezidentūras studijas apvieno ar doktorantūras studijām RSU. Ir pasniedzēja RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedrā, mentore RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas studentu zinātniskajam pulciņam.

Uzskata, ka psihoterapija un psihosomatiskā medicīna balstās uz ārsta-pacienta attiecībām-cieņpilnām, līdzvērtīgām un empātiskām. Šādās attiecībās iespējams atrisināt problēmas, kas traucē būt emocionālā labsajūtā.

"Apziņas svārsts svārstās starp saprātu un neprātu, nevis pareizo un nepareizo."
/Karls Gustavs Jungs/