Pārlekt uz galveno saturu

 

Audiologopēda konsultācija

Audiologopēds

Cena EUR
(vizītes ilgums)

Audiologopēds darbs ar audiologopēdu sākas ar 2-4 diagnostikas vizītēm, kuru beigās speciālists sniedz rekomendācijas un pēc nepieciešamības vienkāršotu slēdzienu. Vēlāk pēc indikācijām ir vienošanās ar pacientu vai ģimenes locekļiem par nepieciešamību pēc konsultācijām vai nodarbībām.

Audiologopēde Andra Vabale (darba valoda – latviešu/krievu)

Diagnostika ar rekomendācijām un vienkāršotu slēdzienu pēc nepieciešamības

60

Audiologopēda konsultācija

50

Audiologopēda konsultācija ar abiem vecākiem

70

Audiologopēda nodarbība pēc diagnostikas veikšanas

60

Izvērstais audiologopēda slēdziens

90

Bālinta grupa

Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālisti

Cena EUR
(vizītes ilgums)

Bālinta grupa

30
(90 min)

Drāmas terapeita konsultācija

Drāmas terapeits

Cena EUR
(vizītes ilgums)

Ilze Skuja

35
(individuāli)

Drāmas terapija grupā 

20
(90 min)

Fizioterapeita  konsultācija
FizioterapeitsCena EUR
(vizītes ilgums)
Madara Sirmace
Individuālā konsultācija40
(60 min)
Fizioterapeita konsultācija grupā15
(90 min)

Grupu terapija

Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālisti

Cena EUR
(vizītes ilgums)

Docents Dr. med. Andrejs Ancāns

25
(90 min)

Ģimenes terapija

Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālisti

Cena EUR
(vizītes ilgums)

Dr. Sandra Vinniņa

150
(1h 30 min)

Individuālā psihoterapeita konsultācija

Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālisti

Cena EUR
(vizītes ilgums)

Dr. Lilija Ķēniņa

40

(45 min)
Dr. Sindija Mairita Pīlāga
Dr. Evita Dumerāne
Dr. Annija Gabriela Roze
Dr. Marta Zande
Dr. Marta Laizāne
Dr. Laura Rudzika
Dr. Aleksandra Gromova

Dr. Elīza Barbara Poikāne

 45
 (45 min)

Dr. Paula Kovaļevska (darba valoda – latviešu/krievu)

Dr. Līva Mača

Dr. Ilze Madara Brūvere

Dr. Sinda Kalniņa

50
(45 min)

Dr. Lana Šišlo

Dr. Romāns Beskrovnijs (darba valoda – latviešu/krievu)

50
(45 min)

Dr. Jevgenijs Dmitrijevs (darba valoda – latviešu/krievu)

Dr. Madara Pumpure

Dr. Laura Valaine

Dr. Lelde Smilte-Breča

Dr. Gļebs Troščenkovs (darba valoda – latviešu/krievu)

60
(45 min)

Dr. Ērika Rutkovska (darba valoda – latviešu/krievu)

Dr. Lelde Logina

70
(45 min)

Dr. Laura Bubko

Dr. Ernests Pūliņš-Cinis

Dr. Olga Ļevašina (darba valoda – latviešu/krievu)

Dr. Elīna Zelča

Dr. Dace Krūmiņa

80
(45 min)

Dr. Sandra Vinniņa (darba valoda – latviešu/krievu)

90
(45 min)

Dr. Maija Kārkliņa (darba valoda – latviešu/krievu)

Dr. Oļegs Plesunovs (darba valoda – latviešu/krievu)

Docents Dr.med. Andrejs Ancāns

Docents Dr. med. Artūrs Utināns (darba valoda – latviešu/krievu)

100
(45 min)

Docente Dr. med. Velga Sudraba (darba valoda – latviešu/krievu)

120
(45 min)

Individuālā psihoterapeita konsultācija angļu valodā

Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālisti

Cena EUR
(vizītes ilgums)

Dr. Romāns Beskrovnijs

60
(45 min)

Dr. Jevgenijs Dmitrijevs

Dr. Sinda Kalniņa

Dr. Lana Šišlo

Dr. Laura Valaine

Dr. Madara Pumpure

Dr. Ilze Madara Brūvere

Dr. Līva Mača

Dr. Lelde Smilte-Breča

Dr. Elīza Barbara Poikāne

Dr. Gļebs Troščenkovs

70 
(45 min)

Dr. Lelde Logina

80
(45 min)

Dr. Laura Bubko

Dr. Olga Ļevašina

Dr. Ernests Pūliņš-Cinis

Dr. Elīna Zelča

Dr. Oļegs Plesunovs

100
(45 min)

Docents Dr. med. Artūrs Utināns

120
(45 min)

Klīniskā un veselības psihologa konsultācija

Klīniskais un veselības psihologs

Cena EUR
(vizītes ilgums)

Jeļena Silkina (darba valoda – latviešu/krievu)

Psiholoģiskās izpētes bērniem un pusaudžiem:

Daļēji strukturēta anamnēzes intervija papildus katrai izpētei

45
(45-60min)

Autisma diagnostika: standartizēta intervija ar vecākiem vai aprūpētājiem (Autism Diagnostic Interview) un bērna uzvedības strukturēts novērojums un novērtējums (Autism Diagnostic Obesrvation Scedule, ADOS tests).

50
(45-60 min)

Psiholoģiskā izpēte ar Vekslera intelekta testu bērniem no 6 līdz 17g.v. (WISC-IV), Minhenes funkcionālās attīstības intrsumentu (1-3 g.v.), Ahenbaha aptauju pirmsskolas, skolas vecuma bērniem un pieaugušajiem.

50
(45-60 min)

Atzinuma sagatavošana (nedēļas laikā pēc izpētes veikšanas)

120

Atgriezeniskā saite par atzinumu

45

Individuālās konsultācijas

Kognitīvi biheiviorālā terapija bērniem

50
(45 min)

Kognitīvi biheiviorālā terapija pieaugušajiem

60
(45 min)

Anita Salnāja (darba valoda – latviešu/krievu)

Intervija

45
(45 min)

Psiholoģiskā izpēte/testēšana

50
(45 min)

Atzinuma sagatavošana

120

Atgriezeniskā saite par atzinumu

45
(45 min)

Individuālā konsultācija

60
(45 min)

Irina Ļaha (darba valoda – latviešu/krievu)

Psiholoģiskās izpētes bērniem un pusaudžiem:

Klīniskā intervija

45
(50 min)

Bērniem,pusaudžiem: psiholoģiskā izpēte ar Vekslera intelekta testu bērniem no 6 līdz 17g.v. (WISC-IV)

50
(50 min)

Ahenbaha aptauja pirmsskolas, skolas vecuma bērniem un pieaugušajiem

40
(50 min)

Smilšu spēles terapija

50
(50 min)

Psiholoģiskās izpētes pieaugušajiem no 18 g.v.

Personības izpēte ar RSU izstrādāto Latvijas Klīnisko Personības testu personām

50
(50 min)

Psiholoģiskā novērtēšana ar intelekta struktūras testu (IST) 

50
(50 min)

Atzinuma sagatavošana

120

Atgriezeniskā saite par atzinumu

40
(50 min)

Individuālā konsultācija 

40
(50 min)

Eva Stikāne (darba valoda – latviešu/krievu)

Individuālā konsultācija bērniem un pieaugušajiem

50
(45 min)

Ģimenes/pāra konsultācija

80
(90 min)

Smilšu spēles terapija

50
(45 min)

Psiholoģiskā izpēte 

50
(45 min)

Atzinuma sagatavošana

150

Mākslas terapeita konsultācija
Mākslas terapeitsCena EUR
(vizītes ilgums)
Ilze Plūme (darba valoda – latviešu/krievu)
Vizuāli plastiskās mākslas terapija pusaudžiem un pieaugušajiem50
(60 min)
Vizuāli plastiskās mākslas terapija bērniem (4-10 gadi)45
(45 min)
Narkologa konsultācija
NarkologsCena EUR
(vizītes ilgums)
Doc. Velga Sudraba
Narkologa konsultācija

120
(45 min)

Dr. Marta Laizāne
Narkologa pirmreizēja konsultācija80
(45 min)
Narkologa atkārtota konsultācija60
(30 min)

Pāru psihoterapeita konsultācija

Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālisti

Cena EUR
(vizītes ilgums)

Docents Dr. med. Artūrs Utināns

120
(50 min)

Dr. Sandra Vinniņa

150
(1h 30 min)

Pāru psihoterapeita konsultācija angļu valodā

Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālisti

Cena EUR
(vizītes ilgums)

Dr. Artūrs Utināns

140
(50 min)

Psihiatra konsultācjia

Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālisti

Cena EUR
(vizītes ilgums)

Dr. Gunārs Trimda (darba valoda – latviešu/krievu)

80
(atkārtota vizīte 60)
(30/20 min)

Dr. Krista Mieze (darba valoda – latviešu/angļu/krievu)

80
(atkārtota vizīte 60)
(45/30 min)

Dr. Daniels Šamburskis (darba valoda – latviešu/angļu/krievu)

70
(atkārtota vizīte 60)
(45/30 min)

Dr. Vineta Viktorija Vinogradova

80
(atkārtota vizīte 60)
(45/30 min)

Uztura speciālista konsultācija

Uztura speciālists

Cena EUR
(vizītes ilgums)

Uztura speciālists Marina Svētiņa (darba valoda – latviešu/krievu)

Pirmreizēja konsultācija

60
(50 min)

Atkārtota konsultācija

50
(50 min)

Individuāla uztura plāna izstrādāšana

80

Slēdzieni

Ārsti-psihoterapeiti, psihosomatiskās medicīnas speciālisti

Cena EUR
(vizītes ilgums)

Parastais ārsta konsultanta slēdziens

15

Izvērstais ārsta konsultanta slēdziens

Vienas vizītes vērtībā

Vizīšu apmaksa

Vizīti iespējams apmaksāt klātienē, kā arī ar izrakstītu rēķinu.
Ja uz ieplānoto vizīti nevarat ierasties, tad atkarībā no situācijas un norunas ar ārstu, par izlaistu vizīti var tikt prasīts veikt apmaksu vizītes pilnā apmērā.
RSU Psihosomatiskās Medicīnas un Psihoterapijas klīnika sadarbojas ar apdrošināšanas kompānijām, kas var segt daļu vai pilnu vizītes maksu.