Pārlekt uz galveno saturu

Kas ir klīniskais psihologs?

Psihologs palīdz cilvēkiem izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties savas stiprās puses un resursus, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes.

Kas notiek klīniskā un veselības psihologa konsultācija laikā?

Psihologs sniedz psiholoģiskas konsultācijas, profesionālu palīdzību un atbalstu dažādu psiholoģisku problēmu gadījumos.

Klīniskā psihologa darbības joma ietver arī psiholoģisko izpēti (personības, intelekta, emocionālās un uzvedības sfēras), konsultēšanu, psihoizglītošanu, pētniecību un rehabilitāciju.

Savā darba procesā klīniskais un veselības psihologs integrē arī krīzes intervences, psiholoģiskās konsultēšanas, kognitīvi biheiviorālās terapijas elementus un smilšu spēles terapijas metodes, kas ir lieliska metode darbā ar bērniem, kuriem emocijas un pārdzīvojumus grūti izteikt vārdos.

Psiholoģiskās izpētes

Klīniskais un veselības psihologs veic arī visa veida psiholoģiskās izpētes:

 • Autisma diagnostika – ADOS tests;
 • Vekslera intelekta tests;
 • Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas tests;
 • Ahenbaha tests;
 • RSU Latvijas klīniskais personības tests;
 • Intelekta struktūras tests.

Kad vērsties pie klīniskā un veselības psihologa?

Pie psihologa vēršas ja ir:

 • depresija;
 • trauksme, panikas lēkmes u.c.;
 • traumatiska pieredze;
 • personības vai attīstības krīzes – šķiršanās, grūtības pieņemt lēmumus, darba zaudējums, slimība, tuvinieka nāve u.c.;
 • bailes, vainas apziņa;
 • adaptācijas traucējumi;
 • eksistenciāli jautājumi, dzīves jēga u.c. ;
 • krīzes intervences konsultācijas;
 • savstarpējo attiecību konflikti, saskarsmes problēmas, attiecības ar kolēģiem u.c;.
 • bērna audzināšanas grūtības vecākiem: psihoemocionāla atbalsta sniegšana, psihoizglītošana, Udhs, uzvedības grūtību jautājumos u.c.;
 • jauniešiem: trauksme, UDHS, paškaitējums, identitātes sarežģījumi, depresija, bulings, datorspēļu vai mobilā telefona atkarība, traumējošas pieredzes, saskarsmes grūtības.

Klīniskā un veselības psihologa konsultācija

Konsultāciju laikā klientam sadarbībā ar psihologu ir iespēja mazināt savu bezpalīdzības izjūtu par traucējumiem. Atpazīt garastāvokļa svārstības, to iemeslus un spēt kontrolēt. Iemācīties stabilizēt sociālo ritmu, līdzsvarot attiecības (mājās, darbā), identificēt disfunkcionālās (kļūdainās) domas un pārliecības, noteikt stresa izraisītājus, apgūt paņēmienus, lai risinātu problēmas un mazinātu simptomus.