Pārlekt uz galveno saturu

Narkologs ir ārsts, kurš specializējas atkarību profilaksē un ārstēšanā. Dažādu aizspriedumu un kauna dēļ pacients bieži vien pie ārsta nonāk novēloti. Jāņem vērā, ka atkarība ir nenozīmē, ka cilvēks ir “vājš’’ vai “slikts” – tā ir hroniska slimība ar dažādiem biopsihosociāliem cēloņiem. Ārstēšanās notiek pēc brīvprātības principa.

Kas notiek vizītes laikā?

Vizītes laikā tiek noskaidrotas pacienta grūtības, personības iezīmes un izstrādāts atbilstošs ārstēšanas plāns. Ja pacients piekrīt ārstēšanai, tā galvenokārt notiek ar medikamentiem, bet bieži vien pacientam var tikt rekomendēta arī psihoterapija. Nepieciešamības gadījumā pacientu var nosūtīt veikt papildus izmeklējumus vai arī rekomendēt ārstēšanos stacionārā.

Kad vērsties pie narkologa?

Pie narkologa vēršas, ja ir:

  • alkohola pārmērīga lietošana vai atkarība;
  • narkotisko vai psihotropo vielu lietošana;
  • nikotīna atkarība;
  • procesu atkarības (azartspēles, datorspēles u.c.);
  • līdzatkarība (konsultācijas atkarīgā pacienta tuviniekiem).