Pārlekt uz galveno saturu

Esmu absolvējusi Latvijas Universitāti un ieguvusi Profesionālās augstākās izglītības maģistra grādu psiholoģijā un psihologa kvalifikācija (klīniskā psiholoģija).

Darba pieredzi pēdējo sešu gadu laikā esmu uzkrājusi gan strādājot skolās, gan Jelgavas slimnīcā “Ģintermuiža’’, gan Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā, kā arī regulāri apmeklēju Latvijā un starptautiski organizētus seminārus.

Sniedzu psiholoģiskās konsultācijas bērniem, pusaudžiem, vecākiem un pieaugušajiem, kā arī, veicu psiholoģiskās izpētes, kas ietver emocionālās, uzvedības un intelektuālās sfēras izvērtējumu. Personības izpēti veicu ar RSU izstrādāto Latvijas Klīnisko Personības Testu personām no 18 g. vecuma, latviešu un krievu valodā, kas sniedz izvērstu priekšstatu par klīniskiem un funkcionēšanas traucējumiem, personības iezīmēm.

Sniedzu psiholoģisko palīdzību dažādu garīgo, emocionālo un uzvedības traucējumu un citu psiholoģisko problēmu gadījumos, kas balstās gan  uz smilšu spēles terapijas metodi (ar kuras palīdzību ir iespēja iepazīt savu iekšējo pasauli, šī metode ļauj pieskarties tām mūsu dvēseles daļām, kuras nevar uzrunāt tieši un ieraudzīt sevi to, kas paslīd garām ikdienišķajai uztverei), gan arī  pielietoju kognitīvi biheiviorālās terapijas elementus, kā arī nonākušajiem krīzes situācijās un/vai izjūt pašnāvības domas izmantojot Collaborative Assessment and Management of Suicidality  (CAMS) metodi, kā arī  citas līdz šim apgūtās zināšanas.

Darba procesā izstrādāju individuālus atbalsta materiālus vecākiem, lai palīdzētu ar bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām gan mājās, gan izglītības iestādēs. Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu((WISC-IV), Ahenbaha pašnovērtējuma aptauju bērniem no 6 līdz 17 gadiem.

Kontakti

Saistītās ziņas