Pārlekt uz galveno saturu
Jeļena Silkina atrodas ilgstošā prombūtnē.

Klīniskā un veselības psiholoģe Jeļena Silkina profesionālo maģistra grādu ieguvusi Rīgas Stradiņa universitātē. Šobrīd studē Latvijas Universitātē, Psiholoģijas doktora studiju programmas apakšnozarē klīniskā psiholoģija ar novirzienu – kognitīvi biheiviorālā psihoterapija. Papildus apgūst KBT (kognitīvi biheiviorālo psihoterapiju).

Veic psiholoģiskās izpētes bērniem un pusaudžiem. Autisma diagnostika (standartizēta intervija ar vecākiem vai aprūpētājiem (Autism Diagnostic Interview) un bērna uzvedības strukturēts novērojums un novērtējums (Autism Diagnostic Obesrvation Scedule, ADOS tests). Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem no 6 līdz 17 gadiem (WISC-IV). Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika bērniem no 1-3 gadiem; Ahenbaha aptauja pirmsskolas, skolas vecuma bērniem un pieaugušajiem.

Ikdienā strādā ar bērniem un pusaudžiem ar autiskā spektra traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem. Strādā pēc zinātniski pamatotām metodēm. Darbā ar bērniem un pusaudžiem izmanto lietišķās uzvedības analīzes (ABA) un kognitīvi biheiviorālās terapijas pieejas (KBT). Individuālās bērnu terapijas mērķis ir iemācīt vecumam atbilstošas komunikācijas, pašapkalpošanās, akadēmiskās prasmes u.c.). Sniedz atbalsta konsultācijas vecākiem.

Sniedz individuālās konsultācijas pieaugušajiem. Savā darbā integrē psiholoģiskās konsultēšanas un kognitīvi biheiviorālās terapijas (KBT) pieejas.

Darba valodas: latviešu, krievu.

Kontakti