Pārlekt uz galveno saturu

Drāmas terapeitei Ilzei Skujai ir Rīgas Stradiņa universitātes profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē, mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija ar specializāciju drāmas terapijā.

Drāmas terapija ir viens no mākslas terapijas veidiem, kur caur dažādiem teātra spēles elementiem tiek veicināta labizjūtas uzlabošanās, personības izaugsme, prasme atpazīt savas un citu rīcības motīvus, cēloņus un sekas; pārvarēt sociālos aizspriedumus; attīstīt radošumu, mazināt trauksmi, apzināties problēmrisināšanas stratēģijas. Drāmas terapijā īpašs fokuss ir emociju diapazona paplašināšana, verbālo un neverbālo komunikācijas līdzekļu apzināšanās, iztēles vingrināšana un pašanalīze. Drāma var palīdzēt uzlabot emocionālo, kognitīvo, fizisko un sociālo veselību.