Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Iepazīstieties!

Ilze Plūme ir sertificēta mākslas terapeite. Rīgas Stradiņa universitātē ieguvusi profesionālo maģistra grādu veselības aprūpē, mākslas terapeita profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju vizuāli plastiskās mākslas terapijā. Ilze ir pasniedzēja RSU Veselības psihologijas un pedagoģijas katedrā un prakšu mentore RSU Maģistra studiju programmā "Mākslas terapija".

Ir Latvijas Mākslas terapijas asociācijas valdes locekle un Eiropas Mākslas terapijas federācijas biedre (European Federation of Art Therapy (EFAT)).

Strādā ar bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem individuāli un grupās.

Darba valodas – latviešu, krievu, angļu.

Uzskata, ka, izmantojot mākslas terapiju tehniku un materiālu daudzveidību, katram ir iespēja veicināt radošumu, apzināties savus resursus, identificēt savas emocionālās reakcijas un pieredzēt saikni starp ķermeņa un emociju apzinātību, kā arī stiprināt savu identitātes izjūtu.