Pārlekt uz galveno saturu
Iepazīstieties!
Psihosomatika un psihoterapija

Ar prieku varam paziņot, ka ar šī gada 16. februāri darbu klīnikā uzsāks sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe Elīna Kaluga

Esmu sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe, absolvējusi Latvijas Universitāti klīniskās psiholoģijas programmu. Darba pieredzi esmu uzkrājusi strādājot multidisciplinārā komandā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā, kā arī regulāri apmeklējot Latvijā un arī starptautiski organizētus seminārus. Studiju laikā pastiprināta interese radās par vides riska un aizsargfaktoru nozīmību psihisko traucējumu etioloģijā. Līdz šim veiktie pētījumi sistemātiski pierāda, ka blakus ģenētiskai predispozīcijai, nozīmīgu lomu ieņem psihoemocionālie un sociālie faktori. Tiek secināts, ka cilvēkiem ar traumatiskām pieredzēm kopumā ir izteiktāki un daudzveidīgāki klīniskie simptomi, kas bieži vien rada neskaidrības diagnosticēšanas procesā, kā arī pašā cilvēkā veicina apjukumu, kas īsti ar viņu notiek. Ar psiholoģiskās izpētes procedūru iespējams veikt diferenciāldiagnostiku (diagnozes precizēšanu), lai tādējādi pielāgotu atbilstošas ārstēšanas stratēģijas, sekmējot personas dzīves kvalitāti.

Psiholoģiskā izpēte ir process, kas iever dažādu psiholoģisko testu pielietošanu, lai sekmētu izpratni par personas kognitīvo procesu produktivitāti, uzvedības īpatnībām, personības iezīmēm, emocionālo sfēru, funkcionēšanas līmeni, adaptācijas spējām, starppersonu attiecībām, identificētu klīniski nozīmīgus traucējumus.

Sadarbība visbiežāk ilgst 4 sesijas, kur pirmajā tikšanās reizē tiek rūpīgi ievākta klienta dzīves situācija par pašreizējām grūtībām, to attīstību, dzīves kritiskajiem notikumiem un pieredzēm; otrajā sesijā tiek izvērtēta kognitīvā sfēra; trešajā – emocionālā, pēc atzinuma sagatavošanas klients tiek aicināts uz noslēguma konsultāciju, lai pārrunātu iegūtos rezultātus un rekomendācijas.

Lai arī visbiežāk psiholoģisko izpēti veic pēc cita speciālista pieprasījuma, tomēr tā var tikt veikta arī pēc paša indivīda iniciatīvas ar mērķi izzināt sevi, savas grūtības.