Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Dekāns

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

2012 - pašlaik

Profesors

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

2018 - pašlaik

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Sadarbības centra profesionālajā veselības aprūpes izglītībā vadītāja

2010 - pašlaik

Padomes locekle

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

2019

Valdes locekle

"RSU Psihosomatiskās Medicīnas un Psihoterapijas klīnika"

2011

Latvijas Zinātnes Padomes eksperts veselības aprūpes jomā

2005 - 2018

Zinātnes Padomes locekle

Rīgas Stradiņa universitāte

2016 - pašlaik

Rīcības komitejas locekle, Latvijas pārstāve

COST Action: CA15208 - Rationing – Missed Nursing care: An international and multidimensional problem

2017

Lietuvas Veselības psiholoģijas studiju virziena starptautiskās akreditācijas komisijas locekle

Augstākas izglītības kvalitātes nodrosināšanas centrs (CQAHE)

2015

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Veselības aprūpes virziena starptautiskās akreditācijas komisijas eksperte

Latvijas Akadēmiskās Izglītības centrs; Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas departaments

2015

Horvātijas Veselības aprūpes virziena izglītības iestāžu starptautiskās akreditācijas komisijas eksperte

Augstakās izglītības in zinātnes Aģentūra

2013

Horvātijas Veselības aprūpes virziena māszinību studiju programmu starptautiskās akreditācijas komisijas eksperte

Augstakās izglītības in zinātnes Aģentūra

2004 - 2014

Māszinību fakultāte, Dekāne

Rīgas Stradiņa universitāte

2004 - 2012

Asoc.profesore Māszinību Akadēmiskā skola

Rīgas Stradiņa universitāte

2010

Lietuvas Māszinību profesionālo bakalaura studiju programmu un Maģistra studiju programmu starptautiskās akreditācijas komisijas locekle

Augstākas izglītības kvalitātes nodrosināšanas centrs (CQAHE)

2001 - 2004

Docente, Māszinību Docētāju grupa

Rīgas Stradiņa universitāte.

2002 - 2005

Psihoterapeite

Medicīnas Centrs „Veselības Nams 5”

1998 - 2000

Psihoterapeite- konsultante

Medicīnas Centrs „Jūras Medicīnas Centrs”

1996 - 2002

Psihoterapeite

Medicīnas Centrs „Vecpilsētas Medicīnas Centrs”

Izglītība

1997 - 2001

Grupu terapeits- grupu analītiķis

Studijas Grupu Analīzes institūtā (Norvēģija), Grupu psihoterapijas un Ģimenes terapijas institūta (Dānija) un Lietuvas Grupu psihoterapijas Asociācijas Starptautiskā kopprojekta izglītības programmā

1993 - 1997

Psihoterapeita kvalifikācija

Latvijas Medicīnas Akadēmija

1984 - 1988

Medicīnas doktore

Latvijas Zinātņu Akadēmija

1978 - 1984

Ārsts pediatrs

Rīgas Medicīnas institūts

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2019. “Kvalitātes novērtēšanas vadlinijas, metodika un e-platforma akreditācijas un licencēšanas procesa nodrosināšanā”, AIC, S.Nr.375

2018. “Profesionālās izglītības iestādes darbības, iglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtēšana, izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana un akreditācijas ekspertu komisijas vadīšana”, IKVD, S.Nr.33

2018. “Systematic rewiev training”, The Joanna Briggs Institute, Austrālija,

2018. “Qualitative Research in Primary Health Care” Antverpenes univesitāte, Beļģija.

2017. “Studiju virziena izvērtēšanas simulācija”, AIC, ESF projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, S.Nr.100

2017. “Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšana”, AIC, ESF projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, S.Nr.037

2014. “Angļu valoda ar priekšzināšanām”, Valodu vēstniecība

2012. „Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā”, RSU

Tālākizglītības fakultāte

2011. MSR Israel center for medical simulation, Training workshop.

2010. „Docētāju profesionālās kompetences inovācijām Eiropas Augstākās

izglītības telpās”, LU

2009 „Medical education”, Medicīnas izglītības centrs, Dundee universitāte

2008. „Pārmaiņu vadība”, VSMP Aģentūra.

Konferences

2019. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences Knowledge for Use in Practice; Rīga, Latvia, 1–3 April 2019

2019. The 61st. International Scientific Conference of Daugavpils University

2019. The fifth International Scientific-practical Conference:

HEALTH AND PERSONALITY DEVELOPMENT: INTERDISCIPLINARY APPROACH, Riga, RSU

2018. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā Konference, Rīga, Latvija

2017. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā Konference, Rīga, Latvija

2016. Veselības aprūpes pētniecības aktualitāte, RSU Liepājas filiāle

2016. Neiroplasticitāte – no zinātnes praksē; Rīga Stradiņa Universitāte, Riga, Latvia

2015. PVO subreģionālā (Centrālā Āzija un Kazahstāna) apaļā galda diskusija - konference par augstāko izglītību māszinībās, Astana, Kazahstāna, 2015;

2015. PVO Sadarbības centra Māszinībās Somijā, Somijas Maszinību Fonda un Somijas uz pierādījumiem balstītas veselibas aprupes prakses Centra organizēta diskusija – konference.

2015. PVO Eiropas reģionālo Valsts Galveno Māsu un Vecmāšu tikšanās ES Latvijas Prezidentūras pasākumu ietvaros, Rīga, Latvija

2014. Starptautiskajā konference 5th World Conference on Psychology Counselling & Guidance, Dubrovnik, Croatia

2014. Starptautiskajā konference The 8th International Online Medical Conference (IOMC)

2014. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā Konference, Riga, Latvia

2013.” Efektīva primārā veselības aprūpe mūsdienu Eiropā”, VM, PVO un RSU

2013. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā Konference, Riga, Latvia

2013. g. 3. Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress

2012. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā Konference, Riga, Latvia

2012. Starptautiskajā konference the 5th International Online Medical Conference (IOMC)

2011. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā Konference, Riga, Latvia

2011. Starptautiskajā konference The 4th International Online Medical Conference (IOMC)

2011. Starptautiskajā interdisciplinarā zinātniskā konference „Crisis and its management capabilities”, RPIVA/ RSU, Rīga, Latvija

2011. Pirmais Ārstu rehabilitologu Kongress& trešā starptautiskā interdidciplinārā zinātniskā konference „Sabiedrība, Veselība,Vide”

2011. 53. Starptautiskā zinātniska Daugavpils universitātes konference, Daugavpils, Latvija

2010. Starptautiskajā konference gerontoloģijā „Social care training, Qualification and social Care services”, Viļņa, Lietuva

2010. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā Konference, Riga, Latvia

2010. Starptautiskajā konference „Standards for PhD education in biomedicine and health science”, Riga, Latvia;

2009. „Medical education” Centre of medical education, University of Dundee, Scotland, UK;

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Izstrādātās studiju programmas

Izstrādātie studiju kursi

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Projekti

ESF darbības programmas cilvēkresursi un nodarbinātība aktivitātes “Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana projekta Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanu studiju programmas “Garīgā veselības aprūpes māsa”, “Ambulatorā māsa”, “Operāciju māsa” un “ Ķirurģiskās aprūpes māsa” supervīzors, Rīgas Stradiņa universitāte, (2009 - 2013)

ESF darbības programmas cilvēkresursi un nodarbinātība aktivitātes “Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana projekta Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai īstenošanu programmu un mācību materiālu izstrādes darba grupu vadītāja un koordinatore studiju programmai: „Ārstniecības personu profesionālās darbības atjaunošana”, Rīgas Stradiņa universitāte, ( 2008 – 2009)

ESF darbības programmas cilvēkresursi un nodarbinātība aktivitātes “Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana projekta Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai īstenošanu programmu un mācību materiālu izstrādes darba grupu vadītāja un koordinatore studiju programmai: „Ārstniecības personu pārkvalifikācija”; Rīgas Stradiņa universitāte, ( 2008 – 2009)

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas Sarkanā krusta padomes locekle

Apbalvojumi un atzinības

Atzinības krusts; 2019

Publikācijas

Disability, pain catastrophizing and stress coping of patients with low back pain in rehabilitation practice in Latvia, A.,, Kalnberza-Ribule, Z, Mezals, M., Nulle, A., Millere, I., Deklava, L. ; Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, Volume 33, Issue 2, 2020, Pages 323-328; DOI: 10.3233/BMR-170945; PubMed ID: 31524136

Effectiveness of diabetes mellitus management program at primary health care level., S. T., Millere, I., Yermukhanova, L. S., Sultanova, G., Turebaev, M., & Sultanova, B. P. (2019). Electronic Journal of General Medicine, 16(6), em172. https://doi.org/10.29333/ejgm/115848​​

Advancing the science of unfinished nursing care : exploring the benefits of cross-disciplinary knowledge exchange, knowledge integration and transdisciplinarity / T.Jones ...[et al.] ; on behalf of the RANCARE Consortium COST – CA 15208: L.Deklava, I.Millere ...[et al.] // Journal of Advanced Nursing. - Vol.75, No.4 (2019, Apr.), p.905-917. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1111/jan.13948

Understanding the concept of missed nursing care from a cross-cultural perspective / R.Zelenikova ...[et al.] ; RANCARE Consortium: l.Deklava, I.Millere ...[et al.] // Journal of Advanced Nursing. - Vol.75, No.11 (2019, Nov.), p.2995-3005. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1111/jan.14189

Apzinātībā balstīto intervenču raksturojums dažādām pacientu grupām - literatūras apskats = Characteristics of mindfulness based interventions for different patient groups - literature review / I.Majore-Dūšele, I.Paiča, K.Mārtinsone, I.Millere // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 7.daļa : Psiholoģija, 140.-152.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Kopsavilkums angļu valodā.

Dzīves kvalitāte un tās saistība ar stresoriem pansionāta iedzīvotājiem Latvijā = Quality of life and its relation to stressors elderly nursing home rezidents in Latvia / L.Deklava, M.Apsīte, I.Millere, O.Fokina // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 4.daļa, 15.-23.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Platace, Diāna. Motivating factors of infection control in nurse practice [Elektroniskais resurss] / D.Platace, I.Millere // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.51 (2018), article No.02010, [10 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare (Part II)" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/1…

Shift work impact to symptoms of anxiety, depression and sleep quality among nurses / I.Millere, L.Deklava, I.Skutele, E.Millere, O.Fokina // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 4.daļa, 154.-161.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Stress coping as a psychological factor for chronification of low back pain / A.Millere, L.Deklava, I.Millere ...[et al.] // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 4.daļa, 144.-153.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Trauksmes un depresijas rādītāju noteikšana bezdarbniekiem Latgales reģionā = Anxiety and depression rates among the unemployed citizens of Latgale region / O.Fokina, Ē.Vasiļjeva, I.Millere, L.Deklava // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 4.daļa, 24.-34.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Fatigue and burnout among Latvian nurses [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, L.Deklava, I.Millere, A.Paparde, K.Kacare // Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues [Elektroniskais resurss]. - Vol.7, Issue 3 (2017, Sept.), p.111-116. - Resurss aprakstīts 2018.g. 9.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://sproc.org/ojs/index.php/gjpr/issue/view/182

Rīgas Stradiņa universitātes administrācija un psiholoģijas mācībspēki par psiholoģijas virziena izveidi (intervijas) / A.Vētra, I.Millere, T.Lāce, K.Mārtinsone, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Ļubenko, V.Perepjolkina, E.Čukurs, J.Harlamova, I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova, A.Upmale, A.Vagale, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 73.-103.lpp.

Daugavpils žēlsirdīgo māsu skolas izveidošanas aizsākumi (1939-1943) = Beginning of Daugavpils charity sisters school foundation (1939-1943) / O.Fokina, I.Millere, L.Deklava, K.Circenis // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 4.daļa, 278.-287.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Millere, Inga. Tas bija abpusējs pieņemšanas process : [par mākslu terapijas attīstību Latvijā, maģistra līmeņa programmas izveidi] / I.Millere // Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: no ieceres līdz profesijai / [sast. J.Duhovska, K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 80.-81.lpp.

Causes of anxiety during pregnancy [Elektroniskais resurss] / L.Deklava, K.Circenis, V.Sudraba, I.Millere ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.623-626. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Stress coping strategies of Drug and Alcohol Addicted patients in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, K.Circenis, I.Millere ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.632-636. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Supervision in nursing : Latvian sample study [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava, A.Paparde, V.Sudraba ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.86-91. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Treatment motivation differences between Minnesota and Methadone program with Substance use disorder in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, K.Circenis, I.Millere ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.627-631. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Žēlsirdīgo māsu sagatavošana Latvijas teritorijā 19.gs. = Sisters of Charity training on the Latvian territory in the 19th century / O.Fokina, I.Millere, K.Circenis, L.Deklava // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, 85.-96.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Analysis of the dynamics of treatment motivation and stress coping of substance use disorders patients in Minnesota program of Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, A.Vagale, I.Millere ...[et al.] // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, No.7 (2014, July), p.216-225. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/july2014.htm

Deklava, Liāna. Stress coping mechanisms and professional burnout among Latvian nurses [Elektroniskais resurss] / L.Deklava, K.Circenis, I.Millere // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.159 (2014), p.261-267. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Stress coping of patients with substance use disorder in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, I.Millere, A.Vagale ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.159 (2014), p.303-308. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Treatment motivation factor analysis of patients with substance use disorders In Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, I.Millere, A.Vagale ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.159 (2014), p.298-302. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Tēzes​​

Adolescent self-reported lifetime gender-specific suicidal ideation in Latvia : association with peer-related factors / T.Pulmanis, L.Spriņģe, M.Taube, I.Millere // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.675.

Development of a working model in mindfulness-based dance movement therapy (DMT) and its application for chronic pain patients / I.Majore-Dusele, I.Millere, V.Karkou, I.Logina // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.267.

Duhovska, Jana. Subjective experience and perceived benefits of cancer patients participating in music-therapy based psychosocial support programme / J.Duhovska, I.Millere // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.86.

Platace, Diāna. Motivation of nurses to control infection in surgery departments / D.Platace, Ž.Šedova, I.Millere // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.681.

Platace, Diāna. Work motivation of nurses in hospitals in Latvia / D.Platace, A.Kreile, I.Millere // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.664.

Bortaščenoks, Rolands. Līdzestības jēdziena lietošana medicīniskajās publikācijās latviešu valodā un Latvijas normatīvajos aktos / R.Bortaščenoks, I.Millere, K.Mārtinsone // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 139.lpp.

Drošības komponentes saduršanās riska mazināšanai kardiovaskulāro operāciju laikā / J.Strazdiņa, A.Lāce, I.Tālmane, I.Millere // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 189.lpp.

Motivation of infection control in nurse viewpoint / D.Platace, K.Puzirevska, A.Kreile, I.Millere // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.111.

Platace, Diāna. Māsu viedoklis par infekciju kontroli ietekmējošiem faktoriem intensīvās terapijas nodaļā / D.Platace, K.Puzirevska, I.Millere // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 125.lpp.

Received information and social support for women living with HIV during the perinatal period [Elektroniskais resurss] / I.Ansule, I.Stars, A.Ķīvīte, I.Millere // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education (Rēzekne, Latvija, 25.-26.maijs, 2018) [Elektroniskais resurss] : [Abstract]. - 1p. - Resurss aprakstīts 2019.g. 12.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://conferences.ru.lv/index.php/SIE/SIE2018/paper/view/2…

Circenis, Kristaps. Pacientu drošība un māsu izglītība / K.Circenis, E.Cela, I.Millere // 4. Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress (Rīga, Latvija, 2017.g. 21.-23.sept.) : tēžu krājums. - Rīga, 2017. - 17.lpp.

Duhovska, Jana. Development of the web-based music therapy techniques to address social and emotional functioning of female cancer patients : theoretical considerations and practical application / J.Duhovska, D.Baltina, I.Millere // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 262.lpp.

Patient enablement in GP practice in Latvia / E.Millere, L.Kozlovska, L.Deklava, I.Millere ...[et al.] // European General Practice Research Network (EGPRN) Conference "Reducing the risk of chronic diseases in general practice/family medicine" (Riga, Latvia, May 11-14, 2017) : Abstract Book. - Riga, 2017. - P.51.

Platace, Diāna. Infekciju kontrole intensīvās terapijas nodaļā / D.Platace, V.Pjatničuka, I.Millere // 4. Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress (Rīga, Latvija, 2017.g. 21.-23.sept.) : tēžu krājums. - Rīga, 2017. - 37.lpp.

Anxiety, depression and sleep quality in nursing staff working daily and shifts / I.Millere, K.Circenis, L.Deklava, I.Skutele // 7th World Conference on Psychology, Counseling & Guidance (Kusadasi, Turkey, Apr.28-30, 2016) : [Abstracts Book]. - Kusadasi, 2016. - P.49.

Duhovska, Jana. Development of a blended approach music therapy intervention to address social and emotional functioning of female cancer patients : a pilot study / J.Duhovska, D.Baltina, I.Millere // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.35.

Duhovska, Jana. Mūzikas terapijas efektivitāte vēža slimnieku psihosociālajā rehabilitācijā : literatūras pārskats / J.Duhovska, D.Baltiņa, I.Millere // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 245.lpp.

Effectiveness of music therapy on psychosocial outcomes in patients with cancer experience : systematic review with meta-analysis / J.Duhovska, D.Baltina, I.Millere, K.Martinsone // Nordic Journal of Music Therapy. - Vol.25, Suppl.1 (2016), p.126. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ēriksone, Līga. Geriatric women’s compliance to antihypertensive pharmacotherapy in the Liepaja and it’s region / L.Eriksone, I.Millere // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.38.

Fatigue and burnout among Latvian nurses / K.Circenis, L.Deklava, I.Millere, A.Paparde // 7th World Conference on Psychology, Counseling & Guidance (Kusadasi, Turkey, Apr.28-30, 2016) : [Abstracts Book]. - Kusadasi, 2016. - P.46.

Juhna, Madara. Inpatient health personnel injury with sharp objects and contact with blood or body fluids – safety culture and post-exposure experience / M.Juhna, I.Millere // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.48.

Platace, Diāna. Motivating factors of infection control in nurse practice / D.Platace, I.Millere // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.88.

Psychosocial elements of professionally-relevant behaviour in scrub nurses / L.Deklava, A.Ribakova, I.Millere, K.Circenis // 7th World Conference on Psychology, Counseling & Guidance (Kusadasi, Turkey, Apr.28-30, 2016) : [Abstracts Book]. - Kusadasi, 2016. - P.47.

The association of depression and anxiety with compliance among arterial hypertension patients / L.Deklava, M.Vīksna, K.Circenis, I.Millere // 7th World Conference on Psychology, Counseling & Guidance (Kusadasi, Turkey, Apr.28-30, 2016) : [Abstracts Book]. - Kusadasi, 2016. - P.48.

Vagale, Aelita. What affects beliefs about health behaviour? / A.Vagale, I.Millere // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.125.

Zdora, Līva. Missed nursing care and teamwork in hospitalized patients in Latvia : a pilot study / L.Zdora, I.Millere // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.140.

Interneta lietošana un stresa pārvarēšanas veidi augstskolā studējošo jauniešu vidū / B.Feldmane, I.Millere, L.Deklava, D.Platace // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 134.lpp.

Latvijas iedzīvotāju miega paradumi un miega kvalitāte / A.Kvedere, I.Millere, L.Deklava, D.Platace // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 135.lpp.

Verbicka, Sabīne. Stomas nēsātāju dzīves kvalitāte / S.Verbicka, L.Deklava, I.Millere // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 177.lpp.

Deklava, Liāna. Stress coping mechanisms and professional burnout among Latvian nurses / L.Deklava, K.Circenis, I.Millere // 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2014) (Dubrovnik, Croatia, May 1-2, 2014) : Abstracts Book. - Dubrovnik, 2014. - P.61.

Gaile, Madara. Vecmāte ģimenes ārsta prakses modelī / M.Gaile, L.Deklava, I.Millere // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 85.lpp.

Izdegšanas sindroms garīgās veselības aprūpes un ambulatorās aprūpes māsām / L.Deklava, K.Circenis, I.Millere, O.Odiņa ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 128.lpp.

Latvijā realizētās Minesotas programmas pacientu motivācijas analīze dinamikā / A.Vagale, L.Deklava, I.Millere, V.Sudraba ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 131.lpp.

Latvijā realizētās Minesotas programmas pacientu stresa pārvarēšana / A.Vagale, L.Deklava, I.Millere, V.Sudraba ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 132.lpp.

Ribakova, Anna. Operāciju māsu netehnisko prasmju izvērtējums / A.Ribakova, I.Millere, L.Deklava // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 459.lpp.

Social work practice development in nursing till Latvia achieving independence / O.Fokina, I.Millere, L.Deklava, K.Circenis // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.23.

Stress coping of patients with substance use disorder in Latvia / V.Sudrabe, L.Deklava, I.Millere, A.Vagale ...[u.c.] // 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2014) (Dubrovnik, Croatia, May 1-2, 2014) : Abstracts Book. - Dubrovnik, 2014. - P.96.

Žēlsirdīgo māsu sagatavošana Krievijas Sarkanā Krusta darbības laikā Vitebskas guberņā 19. gadsimtā / O.Odiņa, I.Millere, L.Deklava, K.Circenis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 489.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Mārtinsone, Kristīne. Veselības psiholoģija - psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma / K.Mārtinsone, G.Freimane ; recenzenti un konsultanti: A.Pipere, V.Sudraba ; literārā redaktore I.Rozenvalde ; priekšvārdi: A.Vētra, I.Millere, E.Tērauds ...[u.c.]. - Rīga : RSU, 2019. - 66 lpp.

Sudraba, Velga. Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija / V.Sudraba, K.Mārtinsone ; recenzenti: D.Balodis, J.Dragūns, M.Zakriževska ; priekšvārds: I.Millere ; vāka dizains: M.Brasliņš. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 183 lpp.

Sudraba, Velga. Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija / V.Sudraba, K.Mārtinsone ; priekšvārds I.Millere. - Rīga : RSU, 2018. - 175 lpp., 1 nenumurēta lpp.

Fokina, Olga. Priestera Vincenta de Paula žēlsirdīgo māsu apvienības darbība Latgalē (1789-1864) / O.Fokina, I.Millere ; [recenzenti: J.Vētra, R.Grāvere]. - Rīga : RSU, 2016. - 98 lpp.