Pārlekt uz galveno saturu

Kas ir mākslas terapeits?

Mākslas terapeits ir ārstniecības persona, funkcionālais speciālists, kas ir ieguvis maģistra grādu veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju vienā no mākslas veidiem (vizuāli plastiskā māksla, deja un kustība, mūzika, drāma) un darbojas atbilstoši savai kompetencei ārstniecībā

Funkcionālais speciālists (avots - Ārstniecības likums):

  • pārzina cilvēka funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un rehabilitācijas principus
  • veic ārstēšanu, izmantojot atbilstošu diagnostiku, novērtēšanu un medicīniskās tehnoloģijas, un dod atzinumus
  • veic profesionālās izglītības darbu

Kas notiek mākslas terapijā?

Mākslas terapijā cilvēks tiek aicināts savas domas, jūtas un vajadzības uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai plastilīna, salikt kā kolāžu no attēliem vai atrast citu piemērotu mākslinieciskās izteiksmes veidu (piem., stāsti, pasakas, dzeja).

Darbs ar mākslas materiāliem ļauj “pieskarties” arī ļoti sarežģītai pieredzei, par ko dažreiz ir grūti runāt.

Mākslas terapijā tiek izmantoti gan verbālā, gan neverbālā komunikācija – māksla. Mākslas terapijā svarīgs ir radošais process un tā rezultāts, pārdomas un arī saruna ar mākslas terapeitu pēc radošā procesa, ņemot vērā katra vēlmes un iespējas.

Nav nepieciešamas konkrētas mākslinieciskas prasmes, vienkārši jābūt atvērtam jaunai pieredzei.

Mākslas terapija notiek drošā un atbalstošā vidē profesionāla mākslas terapeita klātbūtnē, kas palīdz mērķtiecīgi organizēt un vadīt mākslas terapijas procesu atbilstoši katra vajadzībām, vēlmēm un iespējām. Cilvēka fiziskā, psiholoģiskā stāvokļa un sociālās situācijas izvērtēšana, mākslas terapijas procesa plānošana, rezultātu novērtēšana un rekomendāciju izstrāde tiek veikta atbilstoši Latvijā apstiprinātām Mākslas terapijas medicīniskajām tehnoloģijām.

Vizīte pie mākslas terapeita visbiežāk ieteicama:

  • rehabilitācijas procesā;
  • garīgu, psihosomatisku saslimšanu gadījumos;
  • psiholoģisku, sociālu un emocionālu problēmu gadījumos;
  • situācijās, kad cilvēkam nav specifisku grūtību, bet viņa mērķis ir radoša pašizpausme, personības izaugsme un dzīves kvalitātes uzlabošana.