Pārlekt uz galveno saturu
Lepojamies!
Grāmatas
Pētniecība

8. novembrī Rīgas Stradiņa universitātē notika grāmatas Psihosomatiskā medicīna atklāšanas svētki. Tās autores ir RSU docente, ārste psihoterapeite un narkoloģe Velga Sudraba un veselības psiholoģijas maģistrante Gunita Skaldere-Darmudasa.

Sveikt bija ieradušies arī RSU Rektors prof.Aigars Pētersons, Veselības studiju prorektors prof.Guntis Bahs, Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas (LĀPA) prezidente Gunta Andžāne, kā arī Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents prof.Māris Taube.

Grāmata veidota kā mācību līdzeklis topošajiem ārstiem, psihologiem, vecmātēm, māsām un mākslas terapeitiem. Taču vienlaikus šis 334 lappušu plašais izdevums būs vērtīgs izziņas avots veselības aprūpē strādājošiem speciālistiem un atbalsta darbiniekiem, kā arī ikvienam, kuram interesē veselības preventīvā uzvedība un psihisko procesu ietekme uz slimību attīstību.

Grāmatas mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar psihosomatisko medicīnu latviešu valodā, sākot ar psihosomatiskās medicīnas aizsākumiem vēstures liecībās un beidzot ar mūsdienām. Grāmatā aprakstīta pacienta nozīme veselības aprūpes sistēmā, raugoties no ārsta un arī paša pacienta pozīcijas. Psihes un ķermeņa vienotība aplūkota biopsihosociālā modeļa ietvarā, meklētas atbildes par darbības dziņām un psihes aizsargmehānismu funkcijām. Aprakstīta ārsta un pacienta mijiedarbība, komunikācijas prasmes, kas veido veiksmīgu darba aliansi vai rada grūtības.

Veselības aprūpes speciālista un pacienta interakcijā grāmatā skatīta neverbālo procesu nozīmība. Psihosomatiskā kontekstā, balstoties uz zinātniskiem pētījumiem, aprakstīta sirds asinsvadu, elpošanas, gremošanas sistēma, ādas, reproduktīvās, endokrīnās sistēmas slimības, somatoformie un ar ēšanu saistītie traucējumi, kā arī galvassāpes. Aprakstot slimības un traucējumus, sniegts vēsturisks ieskats slimības izziņā, etioloģija un patoģenēze, slimības vai traucējuma psihosociālie faktori un pētījumos balstīti ārstēšanas ieteikumi. Grāmatas saturs izkārtots 12 nodaļās.

Psihisko un somatisko procesu nozīme ir ļoti būtiska, un izpratne par tiem ir svarīga gan topošajiem un esošajiem ārstiem, gan psihologiem. Ārstiem ir būtiski neaizmirst par psihiskajiem procesiem, kuri ietekmē ķermeniskās izpausmes, bet psihologiem ir svarīgi zināt ķermeniskās, bioloģiskās, fizioloģiskās izpausmes, kas cieši saistītas ar psihiskajiem procesiem. Gan studijās, gan pēcāk darbā šo jomu speciālistiem būtu vērts atcerēties, ka cilvēks ir vienots veselums, uzsver grāmatas autores.